Søg
 

Anmodning om data fra Sundhedsprofilen

Region Sjælland er dataansvarlig for data indsamlet i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. Undersøgelsen er grundlaget for Region Sjællands Sundhedsprofil, og det er muligt at anmode om at få udleveret data.

”Hvordan har du det?”-undersøgelsen gennemføres hvert 4. år og har været gennemført i 2010, 2013, 2017 og 2021. Region Sjælland er den dataansvarlig myndighed og kan udlevere data til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser (se betingelser herfor i anmodningsskemaet).


Hvordan anmoder man om udlevering af dataudtræk?

  • Du udfylder denne skabelon og sender den til sundhedsprofilen@regionsjaelland.dk inklusiv relevant materiale (uddybes i anmodningsskemaet).
  • Efter modtagelse af anmodning behandles den og du vil herefter modtage accept eller afslag. Behandlingen af anmodningen afsluttes inden 20 hverdage fra modtagelse. I tilfælde af accept vil der medfølge et tilbud i form af et prisestimat for at behandle udtrækket samt tidsplan.
  • Først når tilbuddet er accepteret, vil arbejdet med selve udtrækket begynde.

Hvad er prisen for dataudtræk?
Prisen i 2022 er 922 kr. eks moms pr. time og der afregnes efter medgået tid pr. påbegyndt time.

Kontaktinfo
Du skal skrive til sundhedsprofilen@regionsjaelland.dk, hvis du har spørgsmål til ovenstående.
Oprettet
02.03.22
Opdateret
10.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
57 87 50 52