Søg
 

Én indgang for patienter med uafklarede symptomer ved HPV-vaccinen

Region Sjælland har samlet udredning og behandling af patienter med mulige bivirkninger af HPV-vaccinen et sted.

Region Sjælland har sammen med de øvrige regioner besluttet at samle udredning og behandling af disse patienter på en enhed i hver region.

Det sker under betegnelsen ”Én indgang for patienter med uafklarede symptomer som mistænkt bivirkning til HPV-vaccinen”.  

Samlet på Sjællands Universitetshospital, Roskilde

I Region Sjælland er det Børneafdelingen og Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, som tager sig af patienter på henholdsvis under og over 18 år.

Ordningen er trådt i kraft pr. 01.06.2015 og er i en opbygningsfase.

Det er egen praktiserende læge, der henviser til de pågældende afdelinger.  

Vær opmærksom på følgende

I forbindelse med henvisning til afdelingerne, skal man være opmærksom på, at:

  • Det er aktuelt ikke muligt - for den enkelte patient – at fastlægge, om der er tale om bivirkninger, men at mistanken tages alvorligt, og at alle symptomer undersøges.

  • Der bliver med tiden gennemført behandlingsforsøg og nogle vil kun blive gennemført i enkelte centre i en begrænset periode. Dette er dog kun relevant for specifikke og afgrænsede patientgrupper.

  • Når patienten afsluttes fra ”En indgang…” bliver egen læge orienteret om status for udredning, behandling og videre plan. Hensigten er at ruste patient og egen læge til at varetage det videre forløb i et samarbejde. 

  • ”En indgang..” står for vidensopsamling og -deling inden for området. Patienterne må derfor forvente at blive bedt om at give tilladelse til, at de informationer der indsamles bliver brugt til at kvalificere vurderingen af eventuelle bivirkninger til HPV-vaccinen. 

Mere information

Oprettet
13.08.15
Opdateret
16.10.19
Link til denne side:
 

 Oversigtslinks

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk