Søg
 

Telesundhed | KOL

TeleKOL til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er et telemedicinsk tilbud, som KL, Regeringen og Danske Regioner i økonomiaftalerne for 2016 blev enige om at udbrede i hele landet.

 

Baggrund for TeleKOL

På denne side finder du information om baggrunden for TeleKOL

Sundhedsfagligt indhold

Det sundhedsfaglige grundlag for udbredelsen af TeleKOL er blandt andet at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos borgere med svær KOL

Organisering i TeleKOL

Udbredelsen af TeleKOL i Landsdel Sjælland er organiseret ved hjælp af et tværsektoriel fælles kommunalt og regionalt TeleKOL program

Rolle- og ansvarsfordeling

TeleKOL tilpasses den enkelte borgers livssituation gennem et samarbejde mellem almen praksis og en monitoreringsansvarlig sygeplejerske

Implementering

Landsdel Sjællands implementering af TeleKOL

Tidsplan for implementering af TeleKOL

Landsdel Sjællands tidsplan for implementering af TeleKOL

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale skal sikre at de relevante kompetencer er tilstede i forbindelse med borgerens opstart og den løbende opfølgning på telemedicinske data

E-læring og forberedelse

På siden kan du læse mere om af e-læring- og forberedelsesmaterialerne

Fremmødeundervisning

Fremmødeundervisningen gør det muligt at sætte den viden og de kompetencer den enkelte har i spil i forhold til TeleKOL

TeleKit og Service, Support og Logistik

Når en borger er henvist og visiteret til TeleKOL vil den monitoreringsansvarlige tage kontakt til borgeren med henblik på at sætte forløbet i gang og bestille udstyr som skal udleveres til borgeren

Telemedicinske løsninger

Fælles telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger skal sikre en sammenhæng i behandlingen af borgere med svær KOL.

Nyhedsbreve

Her på siden finder du nyhedsbreve og pressemeddelelser fra TeleKOL Landsdelsprogram Sjælland

Almen praksis i TeleKOL

På siden finder du information om almen praksis' rolle i TeleKOL

Oprettet
27.11.17
Opdateret
09.12.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 

TeleKOL
Nørregade 54
IT Projekthuset
4100 Ringsted

Programleder:
Erik Arne Melbye - emelb@regionsjaelland.dk

&

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk