Søg
 

Telesundhed | KOL

En natioanal udbredelse af TeleKOL til borgere med KOL i hele landet blev ved økonomiaftalerne for 2016 besluttet. Frem til 2020 arbejdes der i Landsdelene for at afprøve og tilpasse et koncept, så TeleKOL kan tilbydes som et sundhedstilbud.

 

Baggrund for TeleKOL

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udbredes i hele landet i 2020. Læs mere om baggrunden for projektet

Sundhedsfagligt indhold

Det sundhedsfaglige grundlag for udbredelsen af TeleKOL til borgere med KOL i Landsdel Sjælland

Organisering i TeleKOL

En tværsektoriel fælles kommunalt og regionalt TeleKOL program skal udbrede TeleKOL til borgere med KOL i landsdelen

Rolle- og ansvarsfordeling

TeleKOL skal tilpasses behovet hos den enkelte borger i et samarbejde mellem en behandlingsansvarlig læge og en monitoreringsansvarlig sygeplejerske

Implementering

Landsdel Sjællands implementering af TeleKOL

Tidsplan for implementering af TeleKOL

Landsdel Sjællands tidsplan for implementering af TeleKOL frem til 2020

Kompetenceudvikling

En kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale skal sikre at de relevante kompetencer er tilstede i forbindelse med borgerens opstart og den løbende opfølgning på telemedicinske data

E-læring og forberedelse

På denne side findes informationer vedrørende kompetenceudviklingsaktiviteter i form af e-læringsmaterialer og forberedelse

Fremmødeundervisning

Fremmødeundervisningen gør det muligt at sætte den viden og de kompetencer den enkelte har i spil i forhold til TeleKOL

TeleKit og service, support og logistik

Når en borger er henvist og visiteret til TeleKOL vil den monitoreringsansvarlige tage kontakt til borgeren med henblik på at sætte forløbet i gang og bestille udstyr som skal udleveres til borgeren

Telemedicinske løsninger

Fælles telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger skal sikre en sammenhæng i behandlingen af borgere med svær KOL.

Nyhedsbreve om TeleKOL

Nedenfor finder du nyhedsbreve og pressemeddelelser fra TeleKOL projektet

Almen praksis i TeleKOL

På siden finder du information om almen praksis rolle i TeleKOL

Oprettet
27.11.17
Opdateret
03.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 

TeleKOL
Nørregade 54
IT Projekthuset
4100 Ringsted

Programleder:
Brian Andersen - bande@regionsjaelland.dk

&

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk