Søg
 

Telesundhed | KOL

En natioanal udbredelse af TeleKOL til borgere med KOL i hele landet blev ved økonomiaftalerne for 2016 besluttet. Frem til 2020 arbejdes der i Landsdelene for at afprøve og tilpasse et koncept, så TeleKOL kan tilbydes som et sundhedstilbud.

 

Baggrund for TeleKOL

TeleKOL er et nationalt telemedicinsk tilbud målrettet borgere med svær KOL. Du kan læse mere om baggrunden for TeleKOL her på siden.

Sundhedsfagligt indhold

Det sundhedsfaglige grundlag for udbredelsen af TeleKOL skal blandt andet højne mestringsevnen og livskvaliteten hos borgere med svær KOL.

Organisering i TeleKOL

En tværsektoriel fælles kommunalt og regionalt TeleKOL program skal udbrede TeleKOL til borgere med KOL i landsdelen

Rolle- og ansvarsfordeling

TeleKOL skal tilpasses den enkelte borgers livssituation gennem et samarbejde mellem almen praksis og en monitoreringsansvarlig sygeplejerske

Implementering

Landsdel Sjællands implementering af TeleKOL

Tidsplan for implementering af TeleKOL

Landsdel Sjællands tidsplan for implementering af TeleKOL

Kompetenceudvikling

En kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale skal sikre at de relevante kompetencer er tilstede i forbindelse med borgerens opstart og den løbende opfølgning på telemedicinske data

E-læring og forberedelse

På siden finder du informationer om kompetenceudviklingsaktiviteter i form af e-lærings- og forberedelsesmaterialer

Fremmødeundervisning

Fremmødeundervisningen gør det muligt at sætte den viden og de kompetencer den enkelte har i spil i forhold til TeleKOL

TeleKit og service, support og logistik

Når en borger er henvist og visiteret til TeleKOL vil den monitoreringsansvarlige tage kontakt til borgeren med henblik på at sætte forløbet i gang og bestille udstyr som skal udleveres til borgeren

Telemedicinske løsninger

Fælles telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger skal sikre en sammenhæng i behandlingen af borgere med svær KOL.

Nyhedsbreve

Her på siden finder du nyhedsbreve og pressemeddelelser fra TeleKOL projektet

Almen praksis i TeleKOL

På siden finder du information om almen praksis rolle i TeleKOL

Oprettet
27.11.17
Opdateret
03.08.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 

TeleKOL
Nørregade 54
IT Projekthuset
4100 Ringsted

Programleder:
Brian Andersen - bande@regionsjaelland.dk

&

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk