Søg
 

Telesundhed | KOL

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering, senest ultimo 2019.

​Kort om Tele-KOL

Aftalen bygger blandt andet på gode erfaringer fra storskalaforsøget TeleCare Nord i Nordjylland.​ Aftalen indebærer, at der i de fem landsdele - det vil sige regioner med tilhørende kommuner – er etableret et tværsektorielt telemedicinsk tilbud, som bliver udbredt til relevante borgere med KOL inden udgangen af 2019.

 
Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen har etableret et fælles kommunalt og regionalt TeleKOL-program for landsdelen, hvor en regional repræsentant og en kommunal repræsentant udgør den fælles ledelse for programstyregruppen.

 

Overordnet vision
”Borgere med KOL skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og indlæggelser og ambulante kontroller reduceres. Samtidig skal kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres.”​ ​

 

 

Telemedicinsk softwareløsning

Softwareløsningen i TeleKOL er gennemgående for hele landet. Her kan du læse, hvordan anskaffelsen forløber.

Service, support og logistik

​En af udfordringerne ved nogle af de telemedicinske afprøvninger der har været i Danmark i de senere år er, at man ikke er lykkes med at bringe det telemedicinske tiltag fra projekt til egentlig daglig effektiv drift.

Nyhedsbrev om TeleKOL

Indtast din e-mail i feltet og klik på knappen. Så sender vi dig fremover TeleKOL Sjællands nyhedsbrev.

Leverandører

FUT og leverandørerne indgået kontrakt om levering af den fælles telemedicinske infrastruktur og rammeaftalerne til hhv borger/medarbejderløsninger.

Hvornår kommer TeleKOL

I løbet af første halvår 2020 vil almen praksis og sygehuse kunne henvise borgere i målgruppen (Gold grp. D).

Hvad er TeleKOL

TeleKOL handler grundlæggende om, at man nationalt har besluttet at egen læge eller sygehuslæge skal henvise borgere med svær KOL til telemedicinsk hjemmemonitorering

Bestilling

Alle Landsdele skal bestille medarbejderløsning den 14. februar og borgerløsning den 6. juni 2019.

Baggrund for TeleKOL

​Økonomiaftalerne for 2016 indeholdt aftale om at etablere et tværsektorielt, landsdækkende telemedicinsk tilbud til borgere med svær KOL.

Oprettet
27.11.17
Opdateret
08.01.20
Link til denne side:

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.