Søg
 

Telesundhed | KOL

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet, senest med udgangen af 2019.

​Kort om Tele-KOL

Aftalen bygger blandt andet på gode erfaringer fra storskalaforsøget TeleCare Nord i Nordjylland.​ Aftalen indebærer, at der i de fem landsdele - det vil sige regioner med tilhørende kommuner – er etableret et tværsektorielt telemedicinsk tilbud, som bliver udbredt til relevante borgere med KOL inden udgangen af 2019.

 
Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen har etableret et fælles kommunalt og regionalt TeleKOL-program for landsdelen, hvor en regional repræsentant og en kommunal repræsentant udgør den fælles ledelse for programstyregruppen.

 

Overordnet vision
”Borgere med KOL skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og indlæggelser og ambulante kontroller reduceres. Samtidig skal kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres.”​ ​

 

 

Oprettet
27.11.17
Opdateret
11.06.18
Link til denne side:

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.