Søg
 

Telemedicinske løsninger

Fælles telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger skal sikre en sammenhæng i behandlingen af borgere med svær KOL.

En national udbredelse af TeleKOL kræver en fælles infrastruktur i hele landet. På vegne af alle 98 kommuner og 5 regioner står Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) for udbudsprocesser for telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger for netop at understøtte at målet realiseres. Den telemedicinske infrastruktur er en landsdækkende platform, hvor de borgerrettede og de medarbejderrettede telemedicinske løsninger bindes sammen. Infrastrukturen skal understøtte alle telemedicinske løsninger på tværs af sektorer og sundhedsfaglige aktører, så det understøtter et samlet behandlingsforløb.

Den fælles telemedicinske infrastruktur vil gøre det lettere at sikre sammenhængen i de systemer, der bruges i borgerens behandling, pleje og omsorg. Det skaber et fundament for god kommunikation mellem borgeren og den sundhedsfaglige medarbejder, en sammenhængende indsats og samarbejde på tværs af kommuner og regioner, hvor borgeren er i centrum.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.01.20
Opdateret
03.02.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger