Søg
 

Telemedicinsk softwareløsning

Softwareløsningen i TeleKOL er gennemgående for hele landet. Her kan du læse, hvordan anskaffelsen forløber.

​Fælles national løsning

Med økonomiaftalen 2018 (ØA2018) besluttede KL, Danske Regioner og KL, at de 5 Landsdelsprogrammer i fællesskab anskaffer én fælles og generisk telemedicinsk løsning. Generisk, fordi en meget væsentlig egenskab ved TeleKOL projektet er at det skal virke som en platform, som kan benyttes til andre sygdomsområder – jf. de strategiske nationale mål. I forlængelse af ØA 2018 om én fælles løsning, så etablerede man FUT (Fælles Udbud Telemedicin), som alle 98 kommuner og 5 regioner har tilsluttet sig.

 

2 udbud

FUT har siden sidste sommer været i gang med at lave 2 udbud.

Ét udbud, som har til formål at anskaffe én fælles national telemedicinsk infrastruktur, som stiller en masse funktionalitet til rådighed, som skal bruges næsten uanset hvilket sygdomsområde man ønsker at tilbyde telemedicin indenfor.
Og ét andet udbud, som giver mulighed for at landsdelsprogrammerne kan anskaffe 2 løsninger, der ligger ’ovenpå’ infrastrukturen og som er hhv borgerens og medarbejderens adgang til den telemedicinske løsning. Der vil være mulighed for at vælge mellem 3 løsninger ift medarbejderne og 5 løsninger ift borgerne.

 

Valg af løsning

Styregruppen i Landsdelsprogram Sjælland har besluttet, at der laves én samlet bestilling af hhv borger- og medarbejderløsningen i Landsdel Sjælland og, at vi bestiller den sammen med Landsdelsprogram Hovedstaden. Når vi ved hvilken løsning vi ønsker at bestille, så går vi i dialog med de øvrige landsdele med henblik på evt. at bestille sammen med flere, som ønsker at bestille den samme løsninger som vi gør. 

 

Medarbejderløsningen skal bestilles i starten af 2019 og borgerløsningen skal bestilles i foråret 2019. Løsningerne skal herefter udvikles, og forventes testet i ultimo 2019 og sat i drift i løbet af 2020.

 

Vi er netop ved at planlægge bestillingsprocessen, herunder indkalde dem, som gennem noget tid har deltaget i forskellige arbejdsgrupper i projektet, og som skal repræsentere brugerne af de 2 løsninger. Vi vil naturligvis inddrage borgere med KOL (og evt. pårørende) ift valg af borgerløsning.

 

Region Midt vil stå for systemforvaltning af løsningerne, som anskaffes via FUT udbuddene.   ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.09.18
Opdateret
23.01.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger