Søg
 

TeleKit og service, support og logistik

Når en borger er henvist og visiteret til TeleKOL vil den monitoreringsansvarlige tage kontakt til borgeren med henblik på at sætte forløbet i gang og bestille udstyr som skal udleveres til borgeren

I Landsdel Sjælland har den tværsektorielle styregruppe besluttet at TeleKOL skal basere sig på et fælles og ensartet koncept for det TeleKit/udstyr, som skal udleveres til borgerne, herunder den service, logistik, support og administration, som knytter sig til at have udstyret hjemme hos borgeren.

På vegne af Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner gennemfører TeleKOL projektet derfor et udbud med henblik på at lave en rammeaftale, hvor alle løbende kan bestille TeleKit, der er 100% sat op til at understøtte TeleKOL – og løbende kan sende det retur når det ikke længere skal være ude hos en borger. 

Helpdesk/support

Der er etableret et Helpdesk/Support samarbejde, der skal imødekomme de udfordringer borgeren kan møde i dagligdagen.

Uanset om borgerens henvendelse er sygdomsrelateret eller vedrører tekniske problemer, skal borgeren kontakte den tilknyttede monitorereringsansvarlige sygeplejerske. Herefter vil den monitoreringsansvarlige sygeplejerske supportere borgeren efter kompetencer eller have mulighed for at kontakte Kompetencecenter for lungesygdom. Hvis det viser sig at henvendelsen vedrører tekniske udfordringer, vil Kompetencecenteret oprette en Helpdesk sag, som evt. vil påkræve at leverandøren af udstyret skal inddrages med henblik på at få løst de tekniske udfordringer.

Hvis support sagen medfører at TeleKit’et ikke kan bringes i orden uden at håndtere det fysisk, så bestiller den sundhedsfaglige en ombytning eller hvad der er det mest hensigtsmæssige i den konkrete sag hos leverandøren.


Klik her for at se et større billede af supportflowet


Hvad består et TeleKit af?

Et Telekit, er det telemedicinske udstyr som borgeren får udleveret, som en del af dennes forløb. TeleKittet er en sammensætning af forskellige assets i form af en tablet og noget måleudstyr, som skal sætte borgeren i stand til selv at foretage målinger i eget hjem til brug for sundhedsfaglige ved hospitaler, kommuner og alment praktiserende læger. Såfremt borgeren ikke har adgang til vægt, termometer, mobil bredbåndsmoden, blodtryksmåler, skal det fremgå af den monitoreringsansvarlige sygeplejerskers konkrete bestilling.

I denne tablet, er der installeret en borgerløsning, som vil fungere med en medarbejderløsning, telemedicinsk infrastruktur og den samlede nationale telemedicinske løsning. På den måde bliver borgerens data videresendt til den monitoreringsansvarlige sygeplejerske direkte fra tabletten. Da borgeren i sit TeleKOL forløb har begrænsede opgaver, er tabletten låst i en kioskmode for blandt andet at sikre at tabletten opleves brugervenlig.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.01.20
Opdateret
09.03.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger