Søg
 

Service, support og logistik

​En af udfordringerne ved nogle af de telemedicinske afprøvninger der har været i Danmark i de senere år er, at man ikke er lykkes med at bringe det telemedicinske tiltag fra projekt til egentlig daglig effektiv drift.

Det skyldes bl.a., at der som led i den telemedicinske ydelse opstår en lang række nye opgaver i form af service-, support- og logistikfunktioner. Disse er ofte ikke blevet håndteret, som nye selvstændige opgaver, men er varetaget af sundhedsfagligt personale. Det er opgaver, der handler om, at der skal indkøbes udstyr, det skal bringes ud til borgeren, det skal sætte op, det skal virke, der skal være nogen at ringe til, hvis det alligevel ikke virker, og der skal være nogen der tager hånd om udstyret når borgeren en dag ikke længere skal bruge det længere - med videre.

 
Det ligger Landsdelsprogram Sjællands styregruppe stærkt på sinde, at TeleKOL sikrer en effektiv drift af service, support og logistik funktionerne – og at det foregår på en ensartet måde uanset sektor/geografi.
Det er vigtigt, at opgavevaretagelsen etableres på en måde, så det kan benyttes til telemedicinske indsatser på andre sygdomsområder. Det sikrer både, at det er ’let’ at implementere nye indsatser og at der sker en koordinering på tværs af telemedicinske indsatser. Det skaber en sammenhæng og genkendelighed for såvel sundhedsfagligt personale som for borgeren.

 
Styregruppen har derfor taget en princip beslutning om at SSL opgaverne løftes centralt med henblik på at etablere ét fælles og sammenhængende telemedicinsk tilbud i Landsdel Sjælland. I forlængelse heraf er der taget en princip beslutning om at det sundhedsfaglige personale ikke skal have ansvaret for at ‘Opsætte udstyr’, men alene ‘Oplære borgeren i at anvende udstyr’. 

 
I den kommende tid vil TeleKOL programmet beskrive nærmere hvilke opgaver der præcist skal løftes og hvem der skal løfte dem.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.09.18
Opdateret
23.01.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.