Søg
 

Rollefordeling i TeleKOL


 

Ledelsesmæssigt ansvar for TeleKOL i din organisation: 

Det vil typisk være sundhedschefen i din kommune, som har det overordnede ansvar dér.
På sygehusene vil det typisk være ledende overlæge.

 

Monitoreringsansvarlig i din kommune: 

Udvalgte sygeplejersker i kommunerne og på sygehusene, der er udpeget til at være ansvarlige for monitoreringsdelen.

 

IT-ansvarlig i projekt TeleKOL: 

Det vil typisk være IT-chefen i din kommune, som har ansvaret for den tekniske del.
For sygehusene er ansvaret placeret hos Region Sjællands Koncern IT​.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.09.18
Opdateret
02.12.19
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.