Søg
 

Rolle- og ansvarsfordeling

TeleKOL tilpasses den enkelte borgers livssituation gennem et samarbejde mellem almen praksis og en monitoreringsansvarlig sygeplejerske

TeleKOL nødvendiggør et samarbejde mellem almen praksis og den monitoreringsansvarlige sygeplejerske som er tilknyttet borgeren.
Det skal blandt andet sikre, at borgeren med KOL bliver understøttet i at mestre egen sygdom, og oplever øget fleksibilitet og tryghed i hverdagen.

For at borgere med KOL kan modtage TeleKOL, er det væsentligt at de bliver opsporet, så egen læge eller sygehuslæge kan henvise dem til tilbuddet. Det er borgere med svær KOL i kategorien Gold D, der er målgruppen. Det er en forudsætning, at borgeren ser det meningsfuldt at indgå i tilbuddet, er motiveret for behandling og telemedicin, samt er i stand til at forstå og handle på værdier selvstændigt eller har pårørende der kan og vil hjælpe dem i forløbet​.

Rolle- og ansvarsfordeling i et borger forløb:

Den behandlingsansvarlige læge har også en opgave i at fastsætte grænseværdier på iltmætning, puls og vægt og justere disse værdier efter behov, som sker på baggrund af en henvendelse fra den monitoreringsansvarlige sygeplejerske.

Den monitoreringsansvarlige sygeplejerske får en rolle i borgerens behandlingsforløb efter modtagelsen af henvisningen fra den behandlingsansvarlige læge. Den monitoreringsansvarlige sygeplejerske får mulighed for at oprette borgeren i TeleKOL, bestille de nødvendige udstyr og en rolle i at planlægge og afholde samtaler med borgeren. Samtidig at give borgeren en oplæring i at bruge udstyret, monitorere og vurdere de indsendte målinger.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.01.20
Opdateret
16.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
TeleKOL
Nørregade 54
IT Projekthuset
4100 Ringsted


Programleder:
Erik Arne Melbye - emelb@regionsjaelland.dk

&

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk