Søg
 

Leverandører

FUT og leverandørerne indgået kontrakt om levering af den fælles telemedicinske infrastruktur og rammeaftalerne til hhv borger/medarbejderløsninger.

Leverandøren af FUT (Fælles Udbud Telemedicin) infrastruktur er fundet
 

Den nationale telemedicinske infrastruktur skal være med til at give borgere med KOL mere tryghed i behandlingen, forøget livskvalitet, større fleksibilitet og færre indlæggelser. Samtidig styrkes sammenhængen og samarbejdet på tværs af sundhedssektoren i hele landet. I første omgang er infrastrukturen målrettet teleløsninger til borgere med svær KOL, men på sigt er det planen, at den telemedicinske infrastruktur også skal bruges til andre sygdomsområder. 

Det bliver Systematic, der i samarbejde med Trifork & Netic skal levere den fælles telemedicinske infrastruktur til alle 98 kommuner og 5 regioner. 

- Valget af Systematic er truffet på baggrund af en grundig bedømmelse baseret på de annoncerede kriterier. Systematic leverede et overbevisende tilbud, som vi er sikre på, kan drive en effektiv infrastruktur, siger den ene halvdel af formandskabet for FUT, Mette Harbo. 

Systematic leverer én fælles løsning for alle kommuner og regioner, og strækker sig foreløbigt over fire år.

- Med Systematic er vi nået en stor milepæl i arbejdet med den telemedicinske infrastruktur. Vi bliver de første i verden, der udruller et så omfattende landsdækkende projekt, som kommer til at skabe fundamentet for fremtidens telemedicinske løsninger. Det gør os til at foregangsland på det her område, siger Claus Wegener Kofoed, der udgør den anden halvdel af formandskabet for FUT.

____________________________________________________

 

Leverandørerne på rammeaftalen til telemedicinske borger- og medarbejderløsninger er fundet

- Med rammeaftalerne er der tale om et paradigmeskifte inden for udviklingen af telemedicinske løsninger i den offentlige sektor. Vi går fra mange små pilotafprøvninger til skalerbarhed og ensartethed på tværs af sundhedsvæsnet, siger Mette Harbo.

Målet med en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering er, at borgere med KOL kommer til at opleve større tryghed og fleksibilitet i behandlingen, færre indlæggelser – og en øget livskvalitet.

Fælles for løsningerne er at de kobles til den fælles telemedicinske infrastruktur, hvor alle telemedicinske data vil være tilgængelige for relevant sundhedspersonale. Det vil styrke sammenhængen og samarbejdet på tværs af hele sundhedsvæsenet.

De rammeaftaler, som FUT har indgået betyder, at vi i hver enkelt landsdel kan vælge mellem forskellige borger- og medarbejderløsningen.

Vi kan vælge mellem følgende:

Borgerløsning:

ü        CGI

ü  E WII Telecare

ü        KMD

ü        MEdWare

ü        Tunstall

Borgerløsningerne gør det nemmere for borgere med KOL selv at tage aktiv del i behandlingen og håndtere deres sygdom. Løsningerne gør det muligt for borgeren at foretage målinger, fx af puls, vægt og iltmætning i eget hjem. Det giver mere tryghed, færre sygehusbesøg og større sygdomsindsigt.

Medarbejderløsning:

 ü  CGI

ü  EWII Telecare

 ü  KMD

Medarbejderløsninger er et redskab til de sundhedsfaglige medarbejdere, så de løbende kan monitorere borgere med KOL. Ved hjælp af it-løsningerne kan den sundhedsfaglige kommunikere med borgeren og nemt og sikkert få adgang til borgerens målinger og svar på spørgeskemaer.

Rammeaftalerne strækker sig foreløbigt over 4 år.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.12.18
Opdateret
02.12.19
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.