Søg
 

Hvornår kommer TeleKOL

I løbet af første halvår 2020 vil almen praksis og sygehuse kunne henvise borgere i målgruppen (Gold grp. D).

Opdateret tidsplan for TeleKOL

Pr. december 2018 er tidsplanen for implementering af TeleKOL opdateret. 

FUT blev etableret i sommeren 2017 i forlængelse af at man med økonomiaftalerne havde aftalt, at man nationalt ville anskaffe fælles telemedicinske løsninger på tværs af landet. I december 2018 kunne FUT så indgå en aftale med vinderne – nu går udviklingen i gang!

FUT udbuddet udskudt ad et par omgange i løbet af 2018

Offentliggørelsen af den vindende leverandør er blevet udskudt i løbet af 2018. Første gang da de prækvalificerede leverandører anmodede om mere tid til at udarbejde deres tilbud, og dernæst da det politiske mandat skulle genbekræftes blandt de 98 kommuner og fem regioner i løbet af efteråret 2018, da de samlede projektomkostninger viste sig at blive højere end først estimeret.

Udvikling i 2019 - pilot i første halvår 2020 – forventet drift medio 2020

Udviklingen af den telemedicinske infrastruktur går i gang i starten af det nye år og udviklingen af borger- og medarbejderløsningerne går i gang lige så snart Landsdelsprogrammerne bestiller løsninger på rammeaftalerne.

Der er meget stærke afhængigheder mellem de forskellige leverandørers produkter når de skal udvikles til at fungere i en tæt sammenhæng med den telemedicinske infrastruktur. Samtidig har vi i alle 98 kommuner og 5 regioner mere eller mindre den samme overordnede tidsplan, da vi har den samme forpligtelse i forhold til KL’, Danske Regioner’ og Regeringen’ økonomiaftale om udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.​ Man har derfor besluttet at koordinere leverancen fra leverandørerne mest muligt og i den forbindelse etableret et centralt ’FUT Gennemførselsprojekt’, som projektledes af Københavns Kommune med in-sourcing af medarbejdere fra rundt omkring i landet.

I 2020 går de valgte leverandører i gang med en test- og pilotfase, så alle får mulighed for at øve sig og forbedre løsningerne, inden infrastrukturen og løsningerne skal være klar til fuld drift i midten af 2020.​

____________________________________________________

​Pilot: 

Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune og Nykøbing Falster Sygehus gennemfører i samarbejde en Pilot test og en Pilot drift i 2019. 
 
Planlægningen af pilot starter i efteråret 2018 og undervisning af pilot deltagerne starter i 2019. 

 
 

Implementering – øvrige kommuner og sygehuse:

 
Alle personer der er tæt på implementeringen i kommunerne og sygehusene vil blive inviteret til et fælles seminar, som afholdes den 10. april 2019. 
 
Formålet med seminaret er at give overblik over hvordan implementeringen konkret skal foregå frem til fuld forankring, herunder at få input til evt. justeringer af implementeringskoncept- og materiale.

 
 

Har vi indflydelse på koncept for materiale og udvikling af materiale?

 
Der er i foråret 2017 afholdt 6 workshops i TeleKOL programmets sundhedsfaglige spor med deltagelse af sundhedsprofessionelle fra kommuner og sygehuse, som med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og KOL Kompetencecenterets arbejde har udarbejdet dokumentet ’Sundhedsfagligt indhold i TeleKOL, Landsdel Sjælland’. 
 
I forsommeren 2018 er der etableret en arbejdsgruppe – hvoraf der er en gengangere fra det sundhedsfaglige spor – som mødes ca. én gang i kvartalet med henblik på at bidrage til og give sparring på det samlede implementeringskoncept, herunder undervisningsmateriale o.l. 

 
 

Kan vi gøre noget for at være mere klar inden implementering?

 
Kompetencecenter for Lungesygdom fortsætter frem til sommeren 2019 med deres sædvanlige aktiviteter i forhold til at give kompetenceudvikling om KOL og selvhjælpsplanen. Deltagelse i disse aktiviteter vil blot bidrage til at der skal et mindre kompetenceløft til når man når frem til den egentlige TeleKOL implementering.
 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.09.18
Opdateret
08.01.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.