Søg
 

Hvad er TeleKOL

TeleKOL handler grundlæggende om, at man nationalt har besluttet at egen læge eller sygehuslæge skal henvise borgere med svær KOL til telemedicinsk hjemmemonitorering

​​Det telemedicinske tilbud har til formål understøtte en samlet indsats, som øger borgerens egenmestring og derigennem bidrage til målene om at borgeren oplever øget tryghed, behandlingskvalitet og færre indlæggelser/ambulatoriebesøg.

 
Tilbuddet består overordnet af, at borgeren med svær KOL:

 
  • Får en tablet (hvor der er installeret en KOL app) og noget måleudstyr sat op derhjemme og med et individuelt fastlagt interval måler sine symptomer, puls, iltmætning og andet relevant
  • Ved hjælp af målingerne får en bedre forståelse af sin aktuelle tilstand i forhold til sin normaltilstand
  • Ved hjælp af en individuel selvhjælpsplan kan se forslag til relevante handlinger
  • Bliver ringet op af en monitoreringsansvarlig KOL sygeplejersker (med en individuelt aftalt frekvens) til en samtale om hvordan vedkommende bliver bedre til at håndtere sin sygdom. 

 
Det anslås, at der er ca. 3.000 borgere med svær KOL (Gold Gruppe D) i Landsdel Sjælland og at ca. halvdelen af disse vil blive henvist til tilbuddet. Det forventes, at henvisningen i ca. 90% af tilfældene vil gå til kommunen, hvilket betyder at kommunen skal løfte opgaven med at afholde monitoreringssamtaler og at egen læge har behandlingsansvaret, hvilket primært indbefatter at sætte grænseværdier for borgerens normaltilstand. De ca. 10% af borgerne, som er sværest ramt vil blive henvist til sygehuset, som så varetager både moniteringsansvaret og behandlingsansvaret. 
Borgerens forløb kan skifte mellem sektorerne, og skal opleves, som et sammenhængende og ensartet forløb uanset hvor det foregår i Landsdel Sjælland – vi bruger begrebet Landsdel netop for at understrege, at det går på tværs af Region, Kommune og Almen praksis. 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.09.18
Opdateret
08.01.20
 

 Visitkortvælger

 

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.