Søg
 

Bestilling

Alle Landsdele skal bestille medarbejderløsning den 14. februar og borgerløsning den 6. juni 2019.

 

Landsdelsprogram Sjælland bestiller løsninger sammen med Landsdelsprogram Hovedstaden, da der dels er et ønske om skabe sammenhængende løsninger på tværs af sektorer og geografi og dels fordi prisen er pr. bestilling, hvilket giver et betydeligt økonomisk incitament til at lave fælles bestillinger. 

Inden underskrift på den fælles bestilling vil Landsdelsprogrammet i sidste halvdel af januar indhente underskrifter hos Region Sjælland og de 17 kommuner på en tilslutnings/samarbejdsaftale. Denne regulerer vilkårene for det at have en fælles bestilling så fordelene ved at være mange udnyttes samtidig med at der skal opstilles principper, som gør det muligt at anvende og videreudvikle i forskelligt tempi. 

Løsningerne vælges ved direkte tildeling, som skal følge en relativ snæver tildelingsprocedure fastlagt i rammeaftalen.  

Der er en proces med inddragelse af klinikere ifm valg af medarbejderløsning og der vil blive inddraget borgere ifm valg af borgerløsning.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.12.18
Opdateret
02.12.19
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.