Søg
 

2.3 Telemedicin hjælper patienter

​​Sundhedsteknologi og velfærdsteknologi kan hjælpe mange borgere med at få mere kontrol over egen sygdom og behandling.

I Region Sjælland arbejdes med telemedicinske løsninger i borgernes hjem. Mange borgere med kronisk sygdom kan på den måde være selvbehandlende. Det kan give bedre muligheder for fortsat at passe et arbejde, hvis en del af behandlingen kan foregå i eget hjem. Telemedicinske løsninger er ofte også mere fleksible end den traditionelle behandling.

Hurtig udvikling på området

Udviklingen på området går hurtigt. Også i Region Sjælland er der igangsat en række tiltag for at kunne leve op til borgernes ønsker i fremtiden.

Et væsentligt tiltag i de kommende år er en ny Sundhedsplatform, der i første omgang indføres på sygehusene. På sigt forventes de praktiserende læger også tilknyttet Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen skaber nye muligheder på det telemedicinske område. Mange patienter ønsker aktivt at tage del i egen behandling, det bliver i endnu højere grad muligt med Sundhedsplatformen. ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk