Søg
 

2.1 Forskning og innovation

Forskning på forkant 

Forskningen skal medvirke til at opfylde ambitionen om at bringe Region Sjælland på forkant. Derfor fokuserer regionens forskningsindsats på områder, hvor den giver størst mulig værdi for den enkelte borger.

Sundhedsforskningen i Region Sjælland skal imødekomme patienternes og borgernes behov og skabe en sundhedsindsats, der er baseret på den nyeste viden og teknologier.

Læs mere om regionens målsætninger for forskningen i ”Region Sjællands politik for sundhedsforskning i 2019-2022” her.

Fokus på regionens sundhedsudfordringer 

Mere end 3 ud af 5 af borgerne i Region Sjælland har mindst én kronisk sygdom. Kronisk syge og multisygdom er derfor en af regionens største sundhedsudfordringer, og af den grund er dette område sat øverst på dagsordenen for de kommende års forskningsindsats.

Et eksempel på en allerede etableret indsats er Regionalt Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom. Videnscentret understøtter, at mennesker med multisygdom og kroniske sygdomme i hele regionen modtager sundhedsfaglige tilbud af høj kvalitet i sammenhængende patientforløb på sygehusene, i almen praksis og i kommunerne.

Klinisk forskning på internationalt niveau

Region Sjælland vil styrke forskningen, så der foregår forskning på alle afdelinger eller i tilknytning til alle afdelinger på regionens sygehuse. Hertil ønsker regionen at løfte forskningsmiljøer yderligere, så de i højere grad gør sig gældende nationalt og internationalt. Dette skal bl.a. ske ved i højere grad at etablere forskningsnetværk mellem stærke forskningsmiljøer på Sjællands Universitetshospital og forskere på akutsygehusene. Det overordnede formål er at sikre patienter og borgere adgang til de bedste behandlingstilbud.

Fremtidens universitetshospital 

Sjællands Universitetshospital skal fremstå som ’Fremtidens Universitetshospital’ med rollen som regional drivkraft for forskning på højt niveau. Universitetshospitalet vil tilbyde højt specialiserede behandlinger på nye områder og være et attraktivt, klinisk uddannelsessted.

Forskningen på universitetshospitalet skal foregå i et tæt samarbejde med de øvrige sygehuse og Psykiatrien, f.eks. gennem etablering og styrkelse af satellitfunktioner og tværgående forskningssamarbejder. 

Øget aktivitet inden for forskning

Region Sjælland har stødt øget forskningen på sygehuse og psykiatrien gennem årene. Den stigende aktivitet inden for regionens sundhedsforskning fremgår af årsrapporten "Forskning i Region Sjælland 2019" 

I årsrapporten findes også en række gode historier, der tydeligt viser, hvordan forskningen fører til nye og bedre behandlingsformer på en lang række områder, hvilket netop er kernen i den forskning, der udøves i Region Sjælland.

Af rapporten fremgår det blandt andet også, at:

  • der blev optaget 746 sundhedsfaglige artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter i 2019. Til sammenligning var dette tal 728 i 2018 og 600 i 2017.

  • flere sundhedsfaglige medarbejdere arbejder med forskning. Det omfatter blandt andet kliniske forskningsprofessorer og -lektorer og ph.d. studerende.

  • flere patienter bliver tilbudt at indgå i forsøg om udvikling af behandlingen, som er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland. 

Innovation leder til bedre løsninger hurtigere
Innovation og sundhedsteknologi vokser frem i Region Sjælland, og der er fokus på området som aldrig før. Innovationsarbejdet bidrager til at give patienter og borgere bedre behandling og mere sundhed.

Med teknologiens muligheder skaber regionen flere nære tilbud, og mange af sundhedsvæsenets ydelser flyttes fra sygehus til nærområder tæt på borgerne eller helt ind i borgernes eget hjem. For eksempel gør de nære behandlingstilbud en stor forskel for borgere, som har en hverdag, der er præget af sygdom og mange kontakter til sundhedsvæsenet.

Region Sjælland har også fokus på, at løsninger, som virker et sted, skal spredes og nyttiggøres andre steder. Ved at til koble forskning og innovation tættere sammen i projekter som ”SAFE app” og ”Nærklinikken”, kan man opnå brugbare kliniske resultater og konkrete løsninger, der kan spredes til borgere i hele landet.

 

Innovationsprojekter

”SAFE App” er en app til patienter med selvskadende adfærd. Appen skal støtte patienterne i akutte situationer med beroligende metoder, så patienterne undgår at selvskade.
Nærklinikken er en e-klinik med overvejende virtuel kommunikation med patienter og direkte deling af data fra patienters målinger. Der er mulighed for, at specialtrænede sygeplejersker kan rykke ud til patienterne.
 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
06.01.22
Link til denne side:
Andre sider under 2. Udvikling i behandlingsmuligheder
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk