Søg
 

2.1 Forskning og innovation

Mere forskning med fokus på befolkningens sundhed

Region Sjælland har øget forskningen på sygehuse og i psykiatrien. Flere bevillinger fra Regionsrådet har ført til flere afdelinger med klinisk forskning.

Forskningen tager afsæt i befolkningens sygdomme, og der er specielt fokus på kroniske lidelser, folkesygdomme og livstilssygdomme.

Samarbejde med offentlige og private

I forskningen samarbejdes der med offentlige og private. Det bidrager med ny viden og udvikler forskningen. Dermed gavnes udviklingen og kvaliteten i behandlingen og plejen.

Læs mere om regionens målsætninger for forskningen i ”Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 (pdf)”.

Mere sundhedsforskning

Den stigende aktivitet inden for regionens sundhedsforskning fremgår af årsrapporten ”Forskning i Region Sjælland, Årsrapport 2014 (pdf)”. 

Af rapporten fremgår det blandt andet, at:

  • Der blev optaget over 400 sundhedsfaglige artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter i 2014.
  • Flere sundhedsfaglige medarbejdere arbejder med forskning. Det omfatter blandt andet kliniske forskningsprofessorer og -lektorer og ph.d. studerende.
  • Flere patienter bliver tilbudt at indgå i forsøg om udvikling af behandlingen, som er godkendt af Den regionale videnskabsetiske Komité.

Forskning fører til nytænkning

Med forskning følger også nytænkning. Et eksempel er projektet ”Life line”, der er en app, der hjælper forældre til for tidligt børn.

I forbindelse med ”Life line” er der oprettet ph.d.-forløb på Næstved Sygehus med ekstern finansiering fra Trygfonden, Helsefonden og Aarhus Universitet.

Projektet er med til koble forskning og nytænkning tættere sammen, så der kan opnås brugbare kliniske resultater.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk