Søg
 

2.3 Digitale sundhedstilbud hjælper patienter

​​Borgerne efterspørger et moderne sundhedsvæsen, som tilbyder digitale sundhedsløsninger. Samtidig efterspørger kommuner og almen praksis i stigende grad specialiseret lægefaglig bistand fra sygehusene.

Denne udvikling imødekommer Region Sjælland bl.a. via E-hospitalet, som er under etablering.

E-hospitalet:

  • Tilbyder en række rådgivningsfunktioner målrettede borgere og   personale i praksissektoren og i kommuner via et call-center.
  • Udvikler nye borgernære tilbud om akuthjælp i samarbejde med kommunerne og almen praksis, så den akutte behandling i primærsektoren styrkes.
  • Udvikler indsatsen til borgere med kroniske sygdomme i samspil med sygehusvæsenet med udgangspunkt i Precare-modellen for håndtering af borgere i eget hjem.

Indsatsen understøtter patienters mulighed for at leve et liv med sygdom med færre besøg på regionens sygehuse uden tab af tryghed omkring behandlingsforløbet. Det sker ved at tilbyde samme høje kvalitet som ved personligt kontakt gennem behandling, rådgivning og træning på afstand via telefon, video eller anden teknologi, og ved at centret systematisk følger patientens data. Der etableres således en række patientrettede funktioner som gør, at E-hospitalet kan levere sundhedsydelser på nye måder.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
20.12.21
Link til denne side:
Andre sider under 2. Udvikling i behandlingsmuligheder
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk