Søg
 

2.2 Den rette medicin til patienten

Region Sjælland vil sikre, at borgerne får den rette medicin. Det betyder den bedst mulige behandling til den lavest mulige pris, både på sygehusene og i almen praksis. Medicinområdet er et centralt indsatsområde på sygehuse og i almen praksis.

Regionen undersøger løbende om medicinforbruget kan optimeres og udarbejder medicinanbefalinger. Lægerne får løbende oversigter, der viser, hvilken medicin de udskriver, og om det stemmer overens med anbefalingerne.

Fokus på patienter, der tager meget medicin

Der er særligt fokus på de patienter, der bruger mest medicin. De praktiserende læger gennemgår medicinen og regionen støtter lægerne med undervisning og faglig sparring.

I flere kommuner samarbejder regionen med de praktiserende læger og det kommunale plejepersonale om at gennemgå medicinen for udvalgte ældre borgere.

Fælles Medicin Kort - FMK

Region Sjællands borgere skal have så sikker, virksom og rigtig medicin som muligt. Dette sikres blandt andet ved at ensrette medicinanbefalingerne, så borgerne oplever så få medicinskift som muligt i overgangen mellem sygehus og almen praksis.

Et overblik over den medicin borgeren tager, er væsentlig for at opnå sikker medicinering. Læger på sygehusene og i almen praksis bidrager til at øge sikkerheden ved at anvende og udfylde patienternes elektroniske Fælles Medicinkort (FMK). Her deles borgerens medicinoplysninger mellem sygehuse og almen praksis.

Ny medicin

Patienter får jævnligt tilbudt nye typer medicin, der kan give en bedre behandling end den eksisterende medicin. Særligt kræftpatienter tilbydes bedre og mere specifik medicinsk behandling.

Ny medicin er ofte dyrere end den gamle, og i de senere år er udgifterne til medicin steget. Region Sjælland har en fælles pulje, som finansierer den dyreste sygehusmedicin. Puljen sikrer, at ny og dyr medicin tilbydes til patienter i hele regionen, så alle patienter får samme behandlingstilbud.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk