Søg
 

2.2 Den rette medicin til patienten

Region Sjælland vil sikre, at borgerne får den rette medicin. Det betyder den bedst mulige behandling til den lavest mulige pris, både på sygehusene og i almen praksis.
 

Medicinområdet er et centralt indsatsområde på sygehuse og i almen praksis. Regionen udarbejder medicinanbefalinger til lægerne og arbejder på optimering af medicinforbruget via data. Dette sker bl.a. ved, at praktiserende læger løbende får data på, hvilken medicin de udskriver, og om det stemmer overens med anbefalingerne. Regionen bidrager desuden til de praktiserende lægers kvalitetsudvikling af medicinordinationer.

Fælles Medicin Kort - FMK

Region Sjællands borgere skal have så sikker og virksom medicin som muligt. For at opnå sikker medicinering, er det væsentlig at have et overblik over den medicin, som borgeren tager. Læger på sygehusene og i almen praksis bidrager til at øge sikkerheden ved at anvende og udfylde patienternes elektroniske Fælles Medicinkort (FMK). Her deles borgerens medicinoplysninger mellem sygehuse, almen praksis og den kommunale ældre- og plejesektor.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
20.12.21
Link til denne side:
Andre sider under 2. Udvikling i behandlingsmuligheder
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk