Søg
 

11.3 Den ældre medicinske patient

De ældre medicinske patienter kræver en særlig indsats fra sundhedsvæsenet. Denne patientgruppe har ofte mange kontakter med mange af sundhedsvæsenets aktører, og det kræver derfor tæt samarbejde på tværs af region, kommuner og almen praksis.

National indsats

Med finanslovsaftalen for 2016 og de følgende år, er der afsat midler til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Dette er en forlængelse af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient for perioden 2013-2015. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et fagligt oplæg til en national handlingsplan 2016-2019, selve handlingsplanen afventes.

Læs mere: National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Regionens indsatser for ældre medicinske patienter

Region Sjælland gennemførte i 2014 og 2015 audits på henholdsvis 289 og 119 patientforløb på tværs af kommuner og region, hvor målgruppen var ældre, sårbare medicinske patienter. Fokus var tværsektoriel kommunikation og forløbskoordination og de overordnede resultater har vist, at der sikres gode forløb og koordinering for den ældre svækkede medicinske patient. Der udveksles informationer mellem sektorerne, både i form af elektroniske rapporter og kontakter på anden vis. Undersøgelserne synliggør endvidere, hvor der er udviklingspotentiale i samarbejdet, når fokus er på patientens forløb fremfor ”systemernes” forløb.

I Region Sjælland vil der fremover blandt andet være fokus på fælles tværsektoriel kompetenceudvikling om den ældre svækkede patient med det formål at styrke handlekompetencerne hos udførende personale. Den fælles kompetenceudvikling skal understøtte viden på tværs, om de forskellige aktørers rammer og muligheder for at bidrage til det samlede forløb for borgeren. En fælles projektbeskrivelse mellem region og kommuner er ved at blive udarbejdet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
Andre sider under 11. Tværsektorielt samarbejde
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk