Søg
 

9.3 Region Sjællands frivillighedspolitik

Region Sjælland har formuleret en ”Politik for frivillige”, som skal styrke samarbejdet med frivillige og øge muligheden for, at frivillige løfter opgaver, der supplerer det professionelle arbejde. Frivillige kan dermed være med til at sikre, at patienter får den bedst mulige hjælp og støtte.

Med midler fra Regionsrådet blev der i 2014 ansat en frivillighedskoordinator på hvert af regionens sygehuse. Koordinatorerne understøtter samarbejde med foreninger og mellem frivillige og fagprofessionelle lokalt på sygehusene.

Ordningen med frivillighedskoordinatorer forventes at fortsætte de kommende år.

Læs mere: Frivilligpolitik i Region Sjælland (pdf)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk