Søg
 

9.1 Kræft- og hjerteområdet (pakkeforløb)

Hurtige og velkoordinerede forløb på kræft- og hjerteområdet

Region Sjælland ønsker at skabe behandlingsforløb inden for kræft- og hjerteområdet, som er

  • Hurtige
  • Velkoordinerede
  • Af høj faglig kvalitet

Det sker blandt andet via pakkeforløb, hvor formålet er, at tilbyde patienterne undersøgelser og behandling af høj kvalitet i veltilrettelagte forløb med klar information undervejs. Pakkeforløbene skal sikre, at patienterne får samme hurtige og fagligt korrekte behandling.

Region Sjælland følger de nationale retningslinjer på området og har implementeret kræftplaner, kræftpakker og hjertepakker.

Tæt opfølgning på pakkeforløb

Hvert kvartal gennemføres en national opfølgning på pakkeforløbene i regionerne. I Region Sjælland laves daglige opfølgninger i regionens eget system.

Sygehusene gennemgår forløb, hvor målene ikke er opfyldt og udarbejder handleplaner for at forbedre indsatsen. Resultaterne af denne indsats følges løbende af Styregruppen for Kræft- og Hjertepakker i Region Sjælland.

Styregruppen for Kræft- og hjertepakker i Region Sjælland består af repræsentanter for sygehusene og regionens administration. Styregruppen refererer til Direktionen for Region Sjælland.

I mange pakkeforløb foregår en del af behandlingen på en højt specialiseret afdeling i Region Hovedstaden eller Region Syddanmark. For at sikre velkoordinerede forløb på tværs af regionsgrænserne, er det er tæt dialog med afdelingerne i de to andre regioner.

Klare retningslinjer understøtter pakkeforløbene

Regionen har retningslinjer for pakkeforløbene og der er særligt fokus på forløbskoordination og hurtig overlevering ved overgange mellem afdelinger. Det gælder både internt i regionen og i forhold til afdelinger i Region Hovedstanden og Region Syddanmark.

Politisk fokus

Målopfyldelsen på pakkeforløb følges tæt af Forretningsudvalget og Regionsrådet. De politiske mål for pakkeforløb indgår i regionens budgetter. I budgetterne er indbygget et system som betyder, at sygehusene belønnes for at opfylde målene for pakkeforløbene.

Flere lever længere med kræft

Flere og flere patienter får en kræftdiagnose og flere lever længere med kræft. Det skyldes, at sundhedsvæsenet er blevet bedre til både at finde kræfttilfældene og til at behandle patienter med kræft.

Med øget overlevelse er der behov for at styrke den opfølgende indsats med henblik på at forbedre livskvalitet for patienterne. Med fokus på rehabilitering, senfølger efter kræftbehandling og palliation iværksættes

  • Opfølgningsprogrammer for kræftpatienter
  • Forløbsprogrammer for rehabilitering og palliation

Forbedret overlevelse med tidlig opsporing

Når kræft opdages i et tidligt stadie, kan der ofte behandles mere skånsomt og chancerne for overlevelse forbedres.

Tidlig opsporing af kræft kan blandt andet ske via screeningsprogrammer, også kaldet folkeundersøgelser. Region Sjæland har i mange år haft screeningsprogrammer for brystkræft og livmoderhalskræft og i 2014 blev der indført screening for tarmkræft.

For yderligere information om screeningsprogrammer henvises til Region Sjællands hjemmeside og Sundhedsstyrelsens hjemmeside.​

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk