Søg
 

9.5 Den sidste tid/palliation

Palliativ indsats fremmer livskvaliteten hos patienter med livstruende sygdom

I Region Sjælland ydes palliativ indsats til patienter og familier, der kæmper med livstruende sygdom.

Palliation betyder lindring og formålet er, at fremme livskvaliteten gennem lindring af smerter og gener forbundet med sygdom og samtidig have fokus på de psykologiske, eksistentielle og åndelige aspekter.

I henhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger fra 2011 skal den palliative målgruppe omfatte alle patienter med livstruende sygdom og palliative behov uanset diagnose samt deres pårørende.

Det er dermed tale om en helhedsorienteret indsats og den involverer typisk en række forskellige fagpersoner.

Udvidelse af målgruppen

Størstedelen af de patienter, som modtager palliativ behandling i Region Sjælland, er kræftpatienter, men også et stigende antal patienter med lungesygdom, hjertesvigt, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom, tilbydes palliativ behandling.

De fleste patienter med livstruende sygdom ønsker at dø i eget hjem

Undersøgelser i ind- og udland viser, at størstedelen af de palliative patienter ønsker at opholde sig i eget hjem under sygdom, ligesom de fleste har ønske om at dø i eget hjem. ?

Det er ikke altid muligt for palliative patienter at opholde sig i eget hjem under sygdommen eller dø i eget hjem, på grund af sygdommens udvikling og komplikationer, men Region Sjælland arbejder på at give patienter og pårørende bedre muligheder ved livets afslutning.

Palliativ indsats med udgangspunkt i patientens behov

Indsatsen tilpasses patientens konkrete behov og der skelnes mellem ”basal palliativ indsats” og ”specialiseret palliativ indsats”

I Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Sjælland og de 17 kommuner er der indgået aftaler om kommunikation og samarbejde om den palliative indsats. Formålet er, at styrke det basale niveau med bedre adgang til støtte fra det specialiserede niveau.

Basal palliativ indsats

Basal palliativ indsats sker oftest som led i anden behandling og pleje og udføres af praktiserende læger, kommuner og på sygehusafdelinger. Den basale palliative indsats varetages af personale, der har en grundlæggende viden om palliation.

Størstedelen af den palliative behandling er basal.

Specialiseret palliativ indsats

Specialiseret palliativ indsats er rettet mod patienter, som har komplekse palliative problemstillinger. Den varetages på palliative enheder på sygehuse, via palliative teams og på hospice. Den specialiserede indsats varetages af en tværfaglig personalegruppe, der har specialiseret viden om palliation.

Den palliative indsats på sygehusene varierer fra sygehus til sygehus og kan omfatte

  • Ambulatoriefunktion
  • Palliative senge/ sengeafsnit
  • Tilsyn på andre afdelinger
  • Telefonisk rådgivning
  • Mulighed for hjemmebesøg

De palliative teams yder en tværfaglig indsats og er sammensat af forskellige faggrupper, herunder læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og diætister.

De palliative teams har et tæt samarbejde med patientens praktiserende læge og hjemmeplejen.

I Region Sjælland er der tværfaglige palliative tilbud på sygehusene i Roskilde, Køge, Næstved og Holbæk. Næstved Sygehus varetager endvidere den palliative behandling på Slagelse og Nykøbing F. sygehuse.

Hospice – pleje og omsorg i den sidste levetid

På hospice tilbydes lindrende behandling i form af pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende patienter i den sidste levetid. Hospice tilbyder også støtte, vejledning og omsorg til pårørende.

På hospice modtager patienterne ikke sygehusbehandling, men alene pleje og omsorg.

Region Sjælland har driftsoverenskomst med følgende tre hospices:

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk