Søg
 

9.4 Broen til bedre sundhed

Særlig indsats for lighed i sundhed hos befolkningen på Lolland-Falster

Lolland og Falster har mange ressourcer og muligheder, men også nogle særlige udfordringer omkring social ulighed i sundhed.

I det fælles udviklingsprogram ”Broen til bedre sundhed – fokus Lolland Falster” fremmes lighed i sundhed hos befolkningen på Lolland-Falster gennem en koordineret indsats og et stærkt samarbejde med den lokale befolkning.

Udviklingsprogrammet er et partnerskab på tværs af offentlige og private sundhedsaktører mellem Region Sjælland, særligt Psykiatrien og Nykøbing F. Sygehus, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, og Praktiserende Lægers Organisation. Dette partnerskab blev indgået i 2013.

Visionen

Visionen for udviklingsprogrammet er ambitiøs og tredelt

  1. Sundhed og trivsel i befolkningen skal fremmes på tværs af alder, køn og sundhedsprofil. Inden 2040 skal befolkningen i Lolland og Guldborgsund kommuner i gennemsnit leve lige så længe som resten af Danmarks befolkning. En større andel af børn, unge og voksne skal trives godt, og flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  2. Der skal skabes bedre kvalitet for den enkelte: Der skal være let og lige adgang til sundhedsydelser, der virker, og som patienter er tilfredse med. Sundhedstilbud skal tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov.

  3. Effektiv anvendelse af midler og flere skal kunne klare sig selv. Derfor vil Broen til bedre sundhed arbejde for at forebygge sygdom, hvor behovet er størst og samtidig reducere spild i sundhedssystemet.

Tidsperspektivet for de enkelte aktiviteter strækker sig fra ganske få til mange år og indsatsen vil være rettet mod forskellige målgrupper.

Seks indsatsområder

Aktiviteterne koordineres via følgende seks indsatsområder.

  • Rekruttering og tilgængelighed
  • Hensigtsmæssige akutforløb
  • Kronikerindsats
  • Fremtidens voksne
  • Sundt erhverv
  • Nye veje.

Følg med i udviklingsprogrammet på Broen til bedre sundhed

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk