Søg
 

6. Regionens sygehusvæsen

 

 
 

Region Sjællands sygehusvæsen udvikles og omstilles løbende, så det tilpasses udviklingen inden for lægevidenskab, befolkningssammensætning, geografiske forhold og generelle tendenser inden for landets sygehusvæsen. I de kommende år færdiggøres flere sygehusbyggerier, herunder blandt andet udbygningen af Sjællands Universitetshospital.

De strukturelle ændringer sigter mod, at flest mulige borgere behandles i egen region, både hvad angår behandling af almindeligt forekommende sygdomme, men også specialiseret behandling, samt at alle borgere sikres mulighed for akut behandling. Dette indebærer blandt andet en samling af funktioner og en samtidig udvikling af behandlingstilbud.

 
Oprettet
29.10.15
Opdateret
20.12.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk