Søg
 

6. Regionens sygehusvæsen - ny sygehusstruktur på vej

 Region Sjællands sygehusvæsen udvikles og omstilles løbende, så det tilpasses udviklingen inden for lægevidenskab, befolkningssammensætning, geografiske forhold og generelle tendenser inden for landets sygehusvæsen. I de kommende år færdiggøres flere sygehusbyggerier, herunder blandt andet Sjællands Universitetshospital.

De strukturelle ændringer sigter mod, at flest mulige borgere behandles i egen region, både hvad angår behandling af almindeligt forekommende sygdomme, men også specialiseret behandling, samt at alle borgere sikres mulighed for akut behandling. Dette indebærer blandt andet en samling af funktioner og en samtidig udvikling af behandlingstilbud.

Oprettet
29.10.15
Opdateret
03.06.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00