Søg
 

6.3 Behandling af sjældne sygdomme og særligt komplicerede tilstande

​Cirka 90 procent af aktiviteten på sygehusene er behandling af almindeligt forekommende sygdomme, det såkaldte ”hovedfunktionsniveau”. Borgere som har en sjælden sygdom eller en særligt kompliceret tilstand, henvises til ”specialiseret behandling”. Den specialiserede behandling udgør cirka 10 procent af den samlede behandling i regionen.

Specialiseret behandling varetages efter princippet ”øvelse gør mester”. Det betyder, at sygdomme med få eller særligt komplicerede patienter samles på færre sygehuse for at kunne opbygge rutine. Al specialiseret behandling kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Regions- og specialiserede funktioner
Region Sjælland har aktuelt 336 regionsfunktioner og 12 højt specialiserede funktioner. Regionen har ansøgt Sundhedsstyrelsen om 315 regionsfunktioner og 90 højt specialiserede funktioner i den kommende, nye specialeplan.

Region Sjælland tilbyder specialiseret behandling inden for en lang række sygdomsområder i det der kaldes ”regionsfunktion”. De mest sjældne sygdomme og tilstande varetages i ”højt specialiserede funktioner”, dem har Region Sjælland kun ganske få af. Det betyder, at borgere med behov for højt specialiseret behandling i de fleste tilfælde henvises til et sygehus i en anden region, typisk Region Hovedstaden eller Region Syddanmark (Odense).

Regionsfunktioner placeres typisk 1-3 steder i hver region, højt specialiserede funktioner placeres typisk 1-3 steder i landet.

Med færdiggørelsen af byggeriet af Sjællands Universitetshospital i årene 2018-2022 samles al specialiseret behandling i Region Sjælland i Køge. Der vil dog fortsat også være specialiseret behandling på andre sygehuse i regionen, enten fordi Sundhedsstyrelsen har godkendt en funktion flere steder i regionen eller via udefunktioner fra afdelinger fra Sjællands Universitetshospital. For mere information om Sjællands Universitetshospital og de øvrige tiltag i sygehusplanen henvises til afsnit 6.1.

Ny specialeplan på vej

Sundhedsstyrelsen godkender specialiserede funktioner ud fra en faglig vurdering af blandt andet

  • lægebemanding
  • erfaring og ekspertise
  • adgang til undersøgelser
  • samarbejde med andre afdelinger

Regioner og private sygehuse kan ansøge Sundhedsstyrelsen om godkendelse af specialiserede funktioner. Det sker via en formel proces, hvor sundhedsstyrelsen vurderer ansøgninger fra regioner og private sygehuse og derefter udmelder en samlet specialeplan for hele landet.

Den gældende specialeplan er fra 2010. Der gennemføres ansøgningsproces i 2015/2016 og forventes en revideret specialeplan pr. 1. marts 2017.

Læs mere:  Sundhedsstyrelsen: Revision af specialeplan

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.05.16
Opdateret
22.10.19
Link til denne side:
Andre sider under 6. Regionens sygehusvæsen - ny sygehusstruktur på vej
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk