Søg
 

6.3 Behandling af sjældne sygdomme og særligt komplicerede tilstande

Cirka 90 procent af aktiviteten på sygehusene er behandling af almindeligt forekommende sygdomme, det såkaldte ”hovedfunktionsniveau”. Borgere som har en sjælden sygdom eller en særligt kompliceret tilstand, henvises til ”specialiseret behandling”. Den specialiserede behandling udgør cirka 10 procent af den samlede behandling i regionen.

Specialiseret behandling varetages efter princippet ”øvelse gør mester”. Det betyder, at sygdomme med få eller særligt komplicerede patienter samles på færre sygehuse for at kunne opbygge rutine. Al specialiseret behandling kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse og offentliggøres i en samlet specialeplan, som dækker hele landet og omfatter både offentlige og private sygehuse.

Den gældende specialeplan er fra 2017 og rummer 337 regions-funktioner og 666 højt specialiserede funktioner. Region Sjælland har aktuelt 300 regionsfunktioner og 34 højt specialiserede funktioner

Region Sjælland tilbyder specialiseret behandling inden for en lang række sygdomsområder i det der kaldes ”regionsfunktion”. De mest sjældne sygdomme og tilstande varetages i ”højt specialiserede funktioner”, dem har Region Sjælland kun 34 af. Det betyder, at borgere med behov for højt specialiseret behandling i de fleste tilfælde henvises til et sygehus i en anden region, typisk Region Hovedstaden eller Region Syddanmark (Odense).

Regionsfunktioner placeres typisk 1-3 steder i hver region, højt specialiserede funktioner placeres typisk 1-3 steder i landet.

Med færdiggørelsen af byggeriet af Sjællands Universitetshospital i årene 2018-2022 samles al specialiseret behandling i Region Sjælland i Køge. Der vil dog fortsat også være specialiseret behandling på andre sygehuse i regionen, enten fordi Sundhedsstyrelsen har godkendt en funktion flere steder i regionen eller via udefunktioner fra afdelinger fra Sjællands Universitetshospital. For mere information om Sjællands Universitetshospital og de øvrige tiltag i sygehusplanen henvises til afsnit 6.1.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.05.16
Opdateret
07.01.22
Link til denne side:
Andre sider under 6. Regionens sygehusvæsen - ny sygehusstruktur på vej
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk