Søg
 

7. Psykiatrisk behandling i Region Sjælland

 De fleste danskere oplever enten på egen krop at blive psykisk syg eller kender nogen, der har eller har haft en psykisk sygdom. Psykiatriske patienter har ofte brug for behandling gen­nem længere tid. Derfor er det vigtigt at støtte patienterne i at opretholde en god hverdag derhjemme, med tæt kontakt til familie og venner.

Psykiske lidelser
Cirka en halv million danskere har en psykisk lidelse, og op mod hver femte dansker vil i løbet af sit liv blive ramt af en psykisk sygdom.

Psykiatrien tilbyder undersøgelse, diagnostik og behandling - enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. I Psykiatrien er der fokus på at inddrage brugerne i deres be­handling og på Recovery-tankegangen, som betyder, at psykiatriske patienter kan komme sig og have god livskvalitet, selvom der fortsat optræder symptomer eller vanskeligheder.

Oprettet
29.10.15
Opdateret
21.12.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk