Søg
 

7.2 Psykiatriens organisering

Psykiatriens sygehuse ligger i Vordingborg, Roskilde og Slagelse. Alle tre steder er der døgnåbne psykiatriske akutmod­tagelser, hvor borgere kan henvende sig ved akut behov for psykiatrisk hjælp. I Roskilde ligger også børne- og ungdoms­psykiatrien.

Den almene retspsykiatri og den landsækkende Sikringsafdeling er samlet i Slagelse. De ambulante enheder er alle placeret i de større byer i regionen. Den geografiske placering af Psykiatriens behandlingstilbud i Region Sjælland fremgår af følgende figur.

 

Psykiatriske akutmodtagelser

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et Kvalitetsfondsbyggeri til 1,05 milliarder kroner.
 
Læs mere: Det nye psykiatrisygehus 


Nyt psykiatrisygehus taget i brug i 2015

Region Sjælland har bygget et nyt stort sygehus i Slagelse, Danmarks mest moderne psykiatrisygehus. Her er en stor del af almenpsykiatrien og hele retspsykiatrien, herunder den landsækkende Sikringsafdeling, samlet.

Byggeriet er det største af sin art i nyere tid i Danmark og er banebrydende inden for arkitek­tur, lys, kunst og natur, som alle er vigtige elementer i moderne psykiatribehandling. Det nye psykiatrisygehus i Slagelse har 114 almenpsykiatriske senge, 50 retspsykiatriske senge og 30 pladser på Sikringsaf­delingen.

Læs mere: Psykiatrien i Region Sjælland

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
Andre sider under 7. Psykiatrisk behandling i Region Sjælland
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk