Søg
 

7.2 Psykiatriens organisering

Psykiatriens sygehuse ligger i Vordingborg, Roskilde og Slagelse. Alle tre steder er der døgnåbne psykiatriske akutmod­tagelser, hvor borgere kan henvende sig ved akut behov for psykiatrisk hjælp. I Roskilde ligger også børne- og ungdoms­psykiatrien.
 

I Slagelse er nogle af Psykiatriens specialfunk­tioner samlet, for eksempel den almene retspsykiatri og den landsdækkende Sikringsafdeling. De ambulante enheder er alle placeret i de større byer i regionen. Den geografiske placering af Psykiatriens behandlingstilbud i Region Sjælland fremgår af følgende figur.

 

 

Psykiatriske akutmodtagelser

 

Nyt psykiatrisygehus i Slagelse

Region Sjælland tog i 2015 et nyt stort sygehus i Slagelse i brug. Her er en stor del af almenpsykiatrien og hele retspsykiatrien, herunder den landsdækkende Sikringsafdeling, samlet. Byggeriet er banebrydende inden for arkitek­tur, lys, kunst og natur, som alle er vigtige elementer i moderne psykiatribehandling. Det nye psykiatrisygehus i Slagelse har 97 almenpsykiatriske senge, 50 retspsykiatriske senge og 30 pladser på Sikringsaf­delingen.

Læs mere om Psykiatrien i Region Sjælland her

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
07.01.22
Link til denne side:
Andre sider under 7. Psykiatrisk behandling i Region Sjælland
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk