Søg
 

4.2 Ret til hurtig udredning og behandling

Patienter, som henvises til et sygehus, skal have udredt sine symptomer inden for 30 dage, dette skal sikres af den region patienten bor i. I de tilfælde, hvor det af faglige grunde ikke er muligt at afklare patientens symptomer inden for 30 dage, skal patienten have udarbejdet en plan for det videre udredningsforløb.
 
Kan et udredningsforløb ikke sikres inden for 30 dage fordi bopælsregionen ikke har tilstrækkelig kapacitet og ventetiderne dermed overstiger de 30 dage, er bopælsregionen forpligtet til at finde den fornødne kapacitet på andre offentlige eller private sygehuse.
 

Se oplysninger om ventetid på offentlige og private sygehuse på www.mitsygehusvalg.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.05.16
Opdateret
06.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk