Søg
 

4. Patienters rettigheder og valgmuligheder

 Patienter skal i deres møde med sundhedsvæsenet bevare værdighed, integritet og ret til at bestemme selv. Samtidig skal der være tillid og fortrolighed mellem patient og det sundhedsfaglige personale. Det er grundstenene i sundhedslovens bestemmelser om patientrettigheder.

Overordnet omhandler patienters retsstilling:

  • Inddragelse og selvbestemmelse i forbindelse med udredning og behandling
  • Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger
  • Adgang til helbreds- og journaloplysninger
  • Retten til at vælge frit mellem behandlingstilbud
  • Ventetider til udredning og behandling
  • Adgang til Patientvejledningen

Hvis disse rettigheder ikke efterleves, kan patienten klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere:

Patientrettigheder
Sundhedsloven
Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Oprettet
29.10.15
Opdateret
03.06.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00