Søg
 

4.5 Patientvejledning - uvildig patientvejledning til regionens borgere

Borgerne i Region Sjælland er sikret adgang til patientvejledere, som uvildigt informerer, vejleder og rådgiver om de mange patientrettigheder. Region Sjællands Patientvejledning rådgiver blandt andet om

  • Adgang til sygehusbehandling
  • Reglerne om frit valg og ventetider
  • Adgang til at klage eller søge erstatning.

Patientvejledernes rådgivning og vejledning er dermed et supplement til den information, som den praktiserende læge eller det sundhedsfaglige personale på sygehuset giver i den umiddelbare kontakt med patienten.

Læs mere: Patientvejledning i Region Sjælland

Patientvejledningens seneste årsrapporter:

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk