Søg
 

4.1 Frit og udvidet frit sygehusvalg

Patienter har som udgangspunkt altid frit valg til behandling på offentlige sygehuse til ikke-akut behandling. Hvis der er ventetid til den nødvendige behandling, udvides valgmulighederne. Der skelnes mellem

  • Frit sygehusvalg, hvor patienter har ret til at vælge hvilket offentlig sygehus vedkommende ønsker at benytte
  • Det udvidede frie sygehusvalg, hvor patienter yderligere får ret til at vælge mellem offentlige og private sygehuse, når ventetiden overskrider den fastsatte frist.

Der er visse krav og begrænsninger til disse rettigheder, for eksempel vil patienten ved en akut indlæggelse altid blive kørt til det nærmeste sygehus, læs mere om retten til frit valg her.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
06.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk