Søg
 

4.3 Aftaler med privathospitaler og samarbejdssygehuse

For at sikre regionens patienter udredning og behandling inden for de fastsatte frister, har Region Sjælland indgået aftaler med privathospitaler og offentlig samarbejdssygehuse. Udover at sikre hurtig udredning og behandling til regionens borgere, er formålet med disse aftaler, at sikre gode sammenhængende patientforløb i de situationer, hvor regionens egne sygehuse ikke har kapacitet til at løse opgaven.

Region Sjælland indgik i 2019 en partnerskabsaftale med privathospitalet Aleris-Hamlet. Aftalen sikrer

  • Gode patientforløb i rette tid
  • Udredning og behandling af høj kvalitet for patienterne
  • Direkte adgang til dialog og samspil mellem sygehusene og Aleris-Hamlet om patienterne.
  • Mest sundhed for pengene for regionen

Regionens forbrug af privathospitaler foregår med partnerskabsaftalen primært på Aleris-Hamlet.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
20.12.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk