Søg
 

4.3 Aftaler med privathospitaler og samarbejdssygehuse

For at sikre regionens patienter udredning og behandling inden for de fastsatte frister, har Region Sjælland indgået aftaler med en række privathospitaler og offentlig samarbejdssygehuse. Udover at sikre hurtig udredning og behandling til regionens borgere, er formålet med disse aftaler, at sikre gode sammenhængende patientforløb i de situationer, hvor regionens egne sygehuse ikke har kapacitet til at løse opgaven.

Region Sjælland indgik i den forbindelse i 2013 en 3-årig partnerskabsaftale med konsortiet bag Aleris-Hamlet, Hospitalet Valdemar og Falck Healthcare. Ifølge Budgetaftalen for 2016, forlænges aftalen yderligere ét år med udløb juni 2017.

Efter 2017 gælder de eksisterende rettigheder om Udvidet frit sygehusvalg.

Du kan læse på mitsygehusvalg.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk