Søg
 

1. Om Sundhedsplan

 

​​

Forord


Sundhedsvæsenet har behov for kontinuitet og sammenhæng og dermed også behov for langsigtede planer.

I Regionsrådet sætter vi løbende retningen for udviklingen af de enkelte sundhedstilbud i Region Sjælland. Den udvikling hænger tæt sammen med vores ”Vision og handlingsplan 2014-2017​”. Her har vi beskrevet den retning, vi fra Regionsrådets side ønsker regionen skal bevæge sig i.

Med Sundhedsplanen for Region Sjælland samler Regionsrådet sundhedstilbud og visionerne for udviklingen af dem i én samlet plan. Vi giver borgerne et samlet overblik over regionens tilbud på sundhedsområdet, lige fra de praktiserende læger, over lægehelikopteren til den store befolkningsundersøgelse på Lolland-Falster og det kommende Sjællands Universitetshospital.

Det naturlige valg for borgerne

Regionens sygehuse gennemgår i disse år store forandringer med byggerier og løbende flytninger af specialer og afdelinger. Det nye psykiatrisygehus i Slagelse er netop indviet og i 2021 tages Sjællands Universitetshospital i brug. Den nye sygehusstruktur skal sikre fortsat udvikling med fokus på høj kvalitet, styrket forskning og yderligere specialisering. Målet er, at regionens sygehuse kan varetage 95 procent af al behandling til regionens borgere og at sygehusene bliver det naturlige førstevalg for borgerne her i regionen på grund af høj kvalitet og sammenhængende patientforløb.

Sammenhæng i sundhedstilbud

Regionrådet ønsker, at Region Sjælland skal være Danmarksmester i sammenhæng. Det skal ske gennem en tæt og aktiv involvering af patienter og borgere i deres egen behandling. Men også gennem et tæt, forpligtende og stærkt samarbejde med kommuner, almen praksis og sygehuse i de andre regioner. Vores patienter skal opleve, at sundhedsvæsenet hænger sammen.

Det er ambitionen, at Regionsrådet med denne sundhedsplan kan vise, at vi i Region Sjælland er kommet langt med at skabe sammenhæng i vores sundhedstilbud.
 
Jens Stenbæk, maj 2016 
 


Læsevejledning


Sundhedsplanen udgør en paraply over alle regionens planer på sundhedsområdet og formålet med planen er, at guide borgerne rundt i regionens sundhedstilbud. Sundhedsplanen er i sin helhed tænkt som generel information til borgerne, mens de enkelte kapitler fungerer som indgang til information om konkrete sundhedstilbud. For at gøre sundhedsplanens information lettilgængelig og let at finde rundt i, er planen bygget op på en hjemmeside under www.regionsjaelland.dk.

​​Hjemmesiden består af en række sidestillede kapitler, hvor borgerne kan navigere rundt via søgeord og links. Nærværende sundhedsplan er en samlet udgave af teksterne på hjemmesiden, opbygget med forord og fortløbende kapitler. Teksten i de enkelte kapitler afspejler, at de er udarbejdet til en hjemmeside, både formulerings- og opsætningsmæssigt. I praksis ses det blandt andet på tekstlængde og på faktabokse, sidstnævnte er indsat relevante steder i teksten i denne samlede udgave.

​​I sundhedsplanen er der løbende indsat links til Region Sjællands konkrete planer på sundhedsområdet, som sundhedsplanen dækker. Hertil kommer links til en række andre informationer/hjemmesider, som supplerer de korte tekster i sundhedsplanen. De planer der linkes til, skal betragtes som en del af sundhedsplanen for Region Sjælland. For mere generelle oplysninger om regionen, herunder organisation, budgetter og nøgletal, henvises til www.regionsjaelland.dk/omregionen.

​​Region Sjælland, maj 2016​​

Oprettet
29.10.15
Opdateret
03.06.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00