Søg
 

3.2 Nationale kliniske retningslinjer - rådgivning af sundhedspersonale

Der er nationale kliniske retningslinjer på en lang række områder og der kommer løbende flere til. Retningslinjerne udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen.

Nationale kliniske retningslinjer indeholder anbefalinger og faglig rådgivning til læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre sundhedspersoner. Retningslinjerne skal bruges, når der skal træffes beslutning om hvilken undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering den enkelte patient skal have. En klinisk retningslinje dækker et afgrænset område, for eksempel grå stær. 

Løbende opdatering med seneste forskning

Nationale kliniske retningslinjer bygger på den nyeste nationale og internationale forskning og viden og sikrer inddragelse af nye teknologier. Retningslinjerne udarbejdes af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med klinikere og involverer ofte også patientfore​ninger.

Retningslinjer sikrer ensartet behandling

De nationale kliniske retningslinjer skal sikre, at patienter får den samme gode behandling som andre patienter med samme sygdom på tværs af behandlingssteder og sundhedsfaglige behandlere. De skal også sikre, at der er et tæt samarbejde mellem sygehus, praktiserende læge og kommunen.

Mest sundhed for pengene

Derudover skal de nationale kliniske retningslinjer også sikre, at der løbende sker en prioritering på sundhedsområdet, så der opnås mest mulig sundhed for pengene. Det betyder, at der skal være sammenhæng mellem den behandling der gives og den effekt, patienterne oplever.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
06.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk