Søg
 

3.2 Patientsikkert sygehus

Region Sjælland har besluttet at sprede det vellykkede projekt Patientsikkert Sygehus til alle regionens sygehuse. Derudover samarbejder Region Sjælland med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om en række forbedringsindsatser, herunder Sikkert Patientflow, Sikre Fødsler, Sikker Kirurgi og Sikker Psykiatri.

Gode resultater fra Næstved Sygehus spredes til resten af regionen

Næstved Sygehus deltog i 2010-2013 i det nationale projekt Patientsikkert Sygehus. Ambitionen med projektet var, at det ikke blot skal være sikkert, men ’helt sikkert – hver gang’ at være indlagt eller i ambulant behandling på sygehusene.

Evalueringerne fra projektet er positive, hvorfor Region Sjælland spreder ambitionen ’helt sikkert – hver gang’ til regionens øvrige sygehuse. Spredning af Patientsikkert Sygehus er en ekstraordinær kvalitetsindsats rettet mod at forbedre og optimere patientsikkerheden på regionens sygehuse.

Hvad er patientsikkert sygehus?

Patientsikkert Sygehus består blandt andet af 12 kliniske ”pakker”. En ”pakke” er en samling af evidensbaserede anbefalinger inden for et afgrænset område, som skal implementeres i plejen og behandlingen. Ved systematisk at anvende alle elementer i en ”pakke”, sikres den optimale behandling og pleje.

Med Patientsikkert Sygehus sikres det, at alle regionens sygehuse arbejder efter samme arbejdsmetode og forståelse af kvalitet og patientsikkerhed.

Psykiatrien deltager i det nationale projekt Sikker Psykiatri, læs mere om Sikker Psykiatri i kapitel 7​​.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk