Søg
 

3.1 Patientsikkerhed - læring af fejl og utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler vi om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade patienten. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

En central del af patientsikkerhedsarbejdet er læring af utilsigtede hændelser. Sundhedspersonale er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser. Siden 1. september 2011 har det også været muligt for patienter og pårørende at rapportere. Utilsigtede hændelser rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Læs mere om Dansk Patientsikkerhedsdatabase her.

De utilsigtede hændelser analyseres systematisk, på såvel lokalt som overordnet niveau. Analysen foregår altid i samarbejde med hændelsesstedet med henblik på at identificere opmærksomheds- områder, skabe læring, videndele samt opbygge sikre arbejdsgange og systemer. En grundig analyse af de utilsigtede hændelser forebygger fremtidige lignende hændelser og er med til at skabe en sikker behandling og pleje til patienterne.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
20.12.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk