Søg
 

3.1 Patientsikkerhed - læring af fejl og utilsigtede hændelser

En central del af patientsikkerhedsarbejdet er læring af utilsigtede hændelser, der, uanset den store indsats for patientsikkerheden, ikke kan undgås. En utilsigtet hændelse er en sundhedsfaglig handling, der ikke går som forventet, og som skader patienten eller kunne have skadet patienten, hvis den ikke blev opdaget og/eller afværget.

Sundhedspersonale er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, og siden 1. september 2011 har det også været muligt for patienter og pårørende at rapportere. Utilsigtede hændelser rapporteres til Dans​k Patientsikkerhedsdatabase.

Læs mere om Dansk Patientsikkerhedsdatabase

De utilsigtede hændelser analyseres systematisk, på såvel lokalt som overordnet niveau, for at forebygge lignende hændelser. Ved at identificere opmærksomhedsområder, skabe læring, vidensdele samt opbygge sikre arbejdsgange og systemer, kan utilsigtede hændelser og fejl forebygges. Resultatet er en mere sikker behandling og pleje til patienterne, hvor de samme fejl ikke gentages.​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
28.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk