Søg
 

3.5 LUP – den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

I Region Sjællands kvalitetsarbejde kigges der ikke kun på faglige resultater og kvalitetsdatabaser. Patienternes mening om det forløb, de har været igennem, er også helt centrale.

LUP er den landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelse af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Spørgeskemaerne i undersøgelsen udsendes til patienter, fordelt på de fem regioner, der har været indlagt eller i ambulant behandling på et af landets sygehuse eller i psykiatrien.

Fra årsskiftet 2021/2022 og fremadrettet vil Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blive foretaget hver måned frem for årligt. Det vil sige, at LUP er overgået til månedlige målinger, som giver løbende tidstro resultater og viden om patienters og fødende kvinders oplevelser fra et besøge på et af landets hospitaler​.

Der vil fortsat komme en årlig afrapportering, der samler de enkelte måneders data.

I Region Sjælland bliver besvarelserne på hvert niveau analyseret med henblik på, at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser. På denne baggrund fastsættes mål og prioriteringer for sygehusenes og psykiatriens kvalitetsudviklende aktiviteter.

LUP resultaterne bidrager således til, at regionen systematisk over tid kan følge udviklingen i patienternes oplevelser. LUP bringer patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten på sygehusene og i psykiatrien. LUP tydeliggør områder, hvor der er plads til forbedringer samt områder, hvor de gode resultater skal fastholdes.

Det er Danmarks fem regioner, der står bag undersøgelsen. Læs mere om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) på www.patientoplevelser.dk/lup.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
11.05.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk