Søg
 

3.5 LUP – den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

I Region Sjællands kvalitetsarbejde kigges der ikke kun på faglige resultater og kvalitetsdatabaser. Patienternes mening om det forløb, de har været igennem, er også helt centrale.

LUP er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelse af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Spørgeskemaerne i undersøgelsen udsendes til 250.000 patienter, fordelt på de fem regioner, der har været indlagt eller i ambulant behandling på et af regionens sygehuse.

Grundig opfølgning på resultaterne

Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for hvert speciale, region, sygehus og afdeling/ambulatorium.

På hvert niveau bliver besvarelserne analyseret med henblik på, at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser. På denne baggrund fastsættes mål og prioriteringer for sygehusenes kvalitetsudviklende aktiviteter.

LUP sikrer patientperspektivet i kvalitetsindsatsen

LUP resultaterne bidrager således til, at regionen systematisk over tid kan følge udviklingen i patienternes oplevelser. LUP bringer patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten på sygehusene og LUP tydeliggør opmærksomhedsområder, hvor der er plads til forbedringer samt områder, hvor de gode resultater skal fastholdes.

LUP i Region Sjælland

Mere end 24.000 patienter på sygehusene og knap 2.400 patienter og pårørende i Psykiatrien i Region Sjælland har deltaget i Den Landsdækkende Undersøgelse for Patienttilfredshed 2015. Derudover har 968 fødende og deres partnere også deltaget i undersøgelsen. Endelig har knap 2.600 akut ambulante patienter deltaget i undersøgelsen.

Resultaterne fra LUP 2015 viser, at der generelt er tilfredshed med behandlingen og plejen blandt patienterne på sygehusene i Region Sjælland. Cirka 8 ud af 10 patienter på sygehusene er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse. Blandt de voksne psykiatriske patienter samt de fødende og deres partnere er 9 ud 10 tilfredse.

Resultaterne på nationalt niveau bliver offentliggjort årligt på www.patientoplevelser.dk.

LUP Akutmodtagelse bliver offentliggjort hvert år i uge 3, mens LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri bliver offentliggjort i uge 11.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk