Søg
 

3.6 Lægelig videreuddannelse

Region Sjælland vil sikre borgerne den bedste kvalitet i patientbehandlingen. Borgerne skal møde de bedste og dygtigste læger, når de er i kontakt med sygehusene, psykiatrien eller praktiserende læger. Lægerne skal have den bedste uddannelse, så patienterne altid kan få en kvalificeret behandling og føle sig trygge.

Region Sjælland har til stadighed omkring 600 såkaldte ”yngre læger” i uddannelse. En del af disse kommer lige fra medicinstudiet og skal finde ud af, hvilket speciale de har lyst til at uddanne sig i. Andre mangler kun den sidste del af speciallægeuddannelsen, hvor de bruger 4-5 år på at specialisere sig inden for et enkelt speciale, for eksempel kirurgi, hjertesygdomme eller psykiatri.

Der er 38 lægefaglige specialer og Region Sjælland indgår i speciallægeuddannelsen inden for langt de fleste af disse. I Region Sjælland er der cirka 700 speciallæger, hvoraf omkring 550 er praktiserende læger.

Region Sjælland har stort fokus på at sikre rekruttering og fastholdelse af læger. Derfor sættes der løbende initiativer og særlige tiltag i gang, der skal gøre det attraktivt for de medicinstuderende, yngre læger og speciallæger, at vælge Region Sjælland som deres uddannelsessted eller arbejdsplads.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00