Søg
 

3.4 Kliniske databaser

De kliniske kvalitetsdatabaser er en væsentlig del af Region Sjællands kvalitetsarbejde. Databaserne er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
 

Læs mere om Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram her 

De kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet i det danske sundhedsvæsen. Der udsendes årlige rapporter fra alle databaser, og de nyeste rapporter kan findes på www.sundhed.dk.

Databaserne fungerer på sygehusniveau som et kvalitetsudviklingsredskab, som de enkelte sygehusafdelinger bruger til at måle og forbedre kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling. På landsplan bruges databaserne til at sikre, at patienterne modtager behandling af samme høje kvalitet, uanset hvor de bor.

Læring på tværs af afdelinger og  sygehuse

Der drages læring af de kliniske databaser på flere niveauer. De enkelte afdelinger følger med i udviklingen på deres eget område. Afdelingsledelserne mødes på regionalt niveau i de sundhedsfaglige råd, hvortil relevante fagpersoner også er inviteret. Med udgangspunkt i databaserne diskuteres kvaliteten af den pågældende behandling på den enkelte afdeling og sammenlignes på tværs af regionen. Afdelingerne kan lære af hinandens gode eksempler, og det diskuteres, hvordan den bedste behandling sikres på regionens sygehuse.

Kvalitetsudvikling via Sundhedsfaglige Råd 

Årsrapporter fra kvalitetsdatabaserne drøftes i relevante sundhedsfaglige råd med fokus på kvalitetsudvikling. Ved disse såkaldt ”audits” kan der konstateres en klar fremgang i resultaterne, hvilket skyldes afdelingernes store arbejde med kvalitetssikring og korrekt registrering.

De 33 tværfaglige Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland består af en række relevante fagpersoner fra regionens sygehuse og psykiatri. Rådenes opgave er, på tværs af regionens sygehuse, at sikre en høj og ensartet kvalitet i den kliniske behandling.

Læs mere om De Sundhedsfaglige Råd her.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
06.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk