Søg
 

3.4 Kliniske databaser

De kliniske kvalitetsdatabaser er en væsentlig del af Region Sjællands kvalitetsarbejde. Databaserne er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Læs mere: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

De kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet i det danske sundhedsvæsen. Der udsendes årlige rapporter fra alle databaser, og de nyeste rapporter kan findes på www.sundhed.dk.

Der er stort fokus på, at forbedre databaserne, så sygehuse kan få månedlige data. På den måde kan sygehusene i højere grad fremme en kultur, hvor kvaliteten løbende udvikles på baggrund af aktuelle data.

Databaserne fungerer på sygehusniveau som et kvalitetsudviklingsredskab, som de enkelte sygehusafdelinger bruger til at måle og forbedre kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling. En stor andel af regionens afdelinger har valgt at sætte RKKP-data på LEAN-tavlerne for at sikre fremdrift. På landsplan bruges databaserne til at sikre, at patienterne får samme høje kvalitet, uanset hvor de bor.

Læring på tværs af afdelinger og sygehuse

Ud over afdelingernes egen monitorering, afholdes der regionale gennemgange af databaserne kaldet audits, med deltagelse af relevante fagpersoner og ledelser fra de involverede afdelinger og sygehuse. Med udgangspunkt i databaserne diskuteres kvaliteten af den pågældende behandling på den enkelte afdeling og på tværs af regionen. Samtidig kan afdelingerne lære af hinandens gode eksempler, og det diskuteres hvordan den bedste behandling sikres i regionen.

På særligt udvalgte områder afholdes der årlige tværfaglige audits. Her deltager sygehusledelserne også, så der kommer maksimalt fokus på disse områder.

Kvalitetsudvikling via Sundhedsfaglige Råd

Årsrapporter fra kvalitetsdatabaserne drøftes i relevante sundhedsfaglige råd, med fokus på kvalitetsudvikling. Der er på de fleste audits konstateret en klar fremgang i resultaterne, hvilket skyldes afdelingernes store arbejde med kvalitetssikring og korrekt registrering.

De 33 tværfaglige Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland består af en række relevante fagpersoner fra regionens sygehuse og psykiatri. Rådenes opgave er, på tværs af regionens sygehuse, at sikre en høj og ensartet kvalitet i den kliniske behandling.

Læs mere: De sundhedsfaglige råd

Følg med i Region Sjællands kvalitet

Region Sjællands resultater offentliggøres desuden løbende på regionens hjemmeside under "Tjek vores Kvalitet".

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk