Søg
 

3.3 Det nationale kvalitetsprogram

Det Nationale Kvalitetsprogram udgør rammen for Region Sjællands arbejde med at styrke behandlingskvaliteten. Kvalitetsprogrammet består af tre elementer:
 
 • De Nationale Kvalitetsmål
 • Lærings- og Kvalitetsteams
 • Det Nationale Ledelsesprogram 
Region Sjælland arbejde med De Nationale kvalitetesmål

Nationalt er der opstillet følgende 8 kvalitetsmål for sundhedsvæsenet:

 • Bedre sammenhængende patientfroløb

 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

 • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

 • Behandling af høj kvalitet

 • Hurtig udredning og behandling

 • Øget patientinddragelse

 • Flere sunde leveår

 • Mere effektivt sundhedsvæsen

Retningen for Region Sjællands arbejde med De Nationale Kvalitetsmål blev lagt i Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018.

Kvalitetspolitikkens grundlæggende principper er stadig gældende og er: 

 • Vi leverer høj service
 • Vi inddrager borgeren som partner
 • Vi leverer høj faglighed
 • Vi har høj sikkerhed for borgeren
 • Vi sikrer sammenhæng i borgerens forløb
 • Vi øger ligheden i sundhed

Det er centralt for Region Sjællands arbejde med De Nationale Kvalitetsmål, at der hele tiden er fokus på at skabe værdi for patienterne og på at understøtte løbende forbedringer af kvalitet og patientsikkerhed.  

Lærings- og Kvalitetsteams 

Lærings- og Kvalitetsteams er nationale indsatser, der iværksættes på udvalgte områder i sundhedsvæsenet. Områderne er bl.a. udvalgt på baggrund kriteriet om, at indsatsen skal give værdi for patienten i form af generelt forbedret kvalitet og patientsikkerhed. 

Der har indtil videre været gennemført fire Lærings- og Kvalitetsteams på følgende områder:

 • Specialiseret Palliativ behandling
 • Apopleksi
 • Rationel brug af antibiotika
 • Hoftenære lårbensbrud

De kommende Lærings- og Kvalitetsteam har fokus på:

 • Børnediabetes
 • Akut kirurgi
 • KOL
 • Tvang i psykiatrien

Læs mere om Lærings- og kvalitetsteams her

 
Det Nationale Ledelsesprogram 

Det Nationale Ledelsesprogram understøtter, at der på ledelsesniveau er konstant fokus på at skabe kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsenet, herunder at patientperspektivet inkluderes som en vigtig kilde til udvikling af kvaliteten.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
06.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk