Søg
 

3.3 Det nationale kvalitetsprogram – Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018

Patienterne i Region Sjælland skal modtage den bedste kvalitet i et sammenhængende sundhedsvæsen. Høj kvalitet kræver både patientoplevet, faglig og organisatorisk kvalitet.

Akkreditering ved Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) ophørte for sygehusene ved udgangen af 2015. Udfasningen berører ikke private sygehuse, apoteker, private fødekliniker, hjemmefødselsordning samt almen- og speciallægepraksis, hvor akkreditering fortsætter som hidtil.

Det Nationale Kvalitetsprogram

Akkreditering erstattes i 2016 af Det Nationale Kvalitetsprogram, hvor regionerne bliver målt på 5-10 nationale mål. Disse mål understøttes af regionale og lokale mål med tilhørende indsatser. I 2016 fastlægges således - med afsæt i de nationale kvalitetsmål - mål og indsatser på regionalt og lokalt niveau.

I forbindelse med Det Nationale Kvalitetsprogram oprettes der nationale kvalitets- og læringsteams på særlige kliniske indsatsområder samt en lederuddannelse med fokus på kvalitetsledelse.

Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015 – 2018

Region Sjælland har formuleret en kvalitetspolitik, som sætter de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet i alle regionens virksomhedsområder og tværgående centre. Kvalitetspolitikken udmøntes i en kvalitetsstrategi for hvert virksomhedsområde.

Læs mere: Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018 (pdf)

Region Sjællands Kvalitetspolitik er bygget op om følgende seks grundprincipper: Service, partnerskab, faglighed, sikkerhed, sammenhæng og øget lighed i sundhed. De grundlæggende principper for politikken er:

  • Vi leverer høj service
  • Vi inddrager borgeren som partner
  • Vi leverer høj faglighed
  • Vi har høj sikkerhed for borgeren
  • Vi sikrer sammenhæng i borgerens forløb
  • Vi øger ligheden i sundhed

I foråret 2015 blev udrulningen af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) til almen praksis og speciallægepraksis påbegyndt. De første speciallægepraksis blev akkrediteret ultimo 2015 og det forventes, at de i alt 280 almen praksis og 129 speciallægepraksis i Region Sjælland har været igennem et akkrediteringsforløb ved udgangen af 2018. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.10.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk