Søg
 

8. Fødsler – et fleksibelt tilbud

 Region Sjælland ønsker at give kvinderne en god og sammenhængende graviditet, fødsel og barselperiode og at imødekomme de gravides individuelle ønsker og behov.

I Region Sjælland kan gravide vælge at føde

  • på fødeafdelinger
  • i hjemmet
  • på fødeklinik

Hjemmefødsel og fødsel på klinik forudsætter, at kvinden er rask og forventes at få en ukompliceret fødsel.

Læs mere: Region Sjællands tilbud til gravide

Alle gravide tilbydes fødselsforberedelse, samtaler og undersøgelser hos praktiserende læge og jordemoder samt skanninger. Der er således et tæt samarbejde mellem praktiserende læger, sygehuse, hjemmefødselsordning, fødeklinik og de kommunale sundhedsplejersker, både før og efter fødslen.

På fødselsområdet er der stort fokus på kvalitet og sikkerhed, blandt andet via projekter som ”Sikre fød​sler”.

Læs mere: Sikre fødsler

Oprettet
29.10.15
Opdateret
03.06.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00