Søg
 

8.3 Private fødeklinikker - et nyt tilbud til fødende

Siden juni 2013 har gravide i Region Sjælland haft mulighed for at føde på en privat fødeklink, Storkereden. Aktuelt er der en fødeklinik i Slagelse og i Roskilde, i løbet af 2016 etableres der yderligere en fødeklinik i regi af Storkereden, denne placeres i Holbæk.

I 2015 kom der 56 børn til verden på fødeklinikken i Slagelse, mens der blev født 11 børn på klinikken i Roskilde (fra august til december). Hver af de tre fødeklinikker kan have op til 200 fødsler om året.

Fødsel på fødeklinik ligner meget en hjemmefødsel, bortset fra, at fødslen foregår på en klinik i stedet for i hjemmet.

Gravide har mulighed for at vælge klinikfødsel, hvis de er raske og forventer en ukompliceret fødsel.

Fødeklinikken er bemandet af jordemødre og parrene tilbydes konsultationer med to jordemødre og fødslen foregår sammen med én af disse kendte jordemødre. Der er mulighed for at blive på klinikken i 4-6 timer efter fødslen, hvorefter familien tager hjem. Fødselsjordemoderen besøger kvinden i hjemmet i dagene efter fødslen.

Storkereden i Slagelse modtog i november 2015 akkrediteringsbesøg og regionen forventer, at klinikken endeligt akkrediteres i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel i 2016. 

Som i hjemmefødselsordningen overflyttes kvinden til fødeafdeling på nærmeste sygehus ved behov for for eksempel medicinsk smertelindring eller ved komplikationer.

På Storkeredens hjemmeside er der en nærmere beskrivelse af tilbuddet på klinikken.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
Andre sider under 8. Fødsler - et fleksibelt tilbud
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00