Søg
 

8.3 Private fødeklinikker

Siden juni 2013 har gravide i Region Sjælland haft mulighed for at føde på en privat fødeklinik. Pr. 1. oktober 2020 er der fødeklinik i Roskilde.
I 2019 kom der 65 børn til verden på fødeklinikken i Roskilde. Klinikken kan have op til 200 fødsler om året.
 
Fødsel på fødeklinik ligner meget en hjemmefødsel bortset fra, at fødslen foregår på en klinik i stedet for i hjemmet.
 
Gravide har mulighed for at vælge klinikfødsel, hvis de er raske og forventer en ukompliceret fødsel.
 
Fødeklinikken er bemandet af jordemødre, og parrene tilbydes konsultationer med to jordemødre, og fødslen foregår sammen med én af disse kendte jordemødre.
 
Der er mulighed for at blive på klinikken i 4-6 timer efter fødslen, hvorefter familien tager hjem. Jordemoderen besøger kvinden i hjemmet i dagene efter fødslen.
 
Roskilde Fødeklinik skal leve op til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) version 2.0, svarende til akkreditering.
 
Som i hjemmefødselsordningen overflyttes kvinden til fødeafdeling på nærmeste sygehus ved behov for eksempel medicinsk smertelindring eller ved komplikationer.
 
Roskilde Fødekliniks hjemmeside er der en nærmere beskrivelse af tilbuddet på klinikken.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
06.10.20
Link til denne side:
Andre sider under 8. Fødsler - et fleksibelt tilbud
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk