Søg
 

8.3 Region Sjælland frivilligpolitik

Region Sjælland har på sygehusene et velfungerende samarbejde med frivillige, som yder omsorg og støtte til indlagte borgere. Den frivillige indsats supplerer det professionelle arbejde, og frivillige er med til at sikre, at patienter får den bedst mulige hjælp og støtte. 

Indsatsen på sygehusene og i psykiatrien understøttes på hvert af sygehusene af frivilligkoordinatorer, som samarbejder med foreninger, frivillige og de fagprofessionelle lokalt på sygehusene.

Region Sjælland arbejder kontinuerligt med udvikling af frivilligområdet, således at frivillige eksempelvis fremover kan at bistå borgeren i behandlingsforløb på tværs af sektorer og rådgive i brug af nye digitale sundhedsløsninger.

Læs mere i Region Sjællands ”Frivilligpolitik 2021 – engagerede borgere i en sund region” her.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
07.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk