Søg
 

8.2 Lighed i sundhed og brobyggerfunktioner

Region Sjælland arbejder på en række områder for at sikre bedre støtte til de borgere, som er så syge og har så svære livsvilkår, at de har særlige behov for, at det samlede sundhedsvæsen følger dem tæt. Nogle har særligt behov for hjælp og støtte på deres vej gennem et komplekst og til tider uoverskueligt behandlingsforløb, der går på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor. Andre har brug for hjælp til at benytte sig af digitale løsninger eller har et mere personligt tilrettet tilbud.

Tilsvarende oplever nogle patienter, at overgangen fra sygehus til eget hjem er svær. Mange skal gennem komplekse genoptræningsforløb, som involverer både sygehus og kommunale træningstilbud, samtidig med at der skal støttes med personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet.

Funktioner som Aktiv Patientstøtte, Tidlig opsporing af kræft, socialsygeplejersker og andre funktioner bidrager konkret til at bygge bro for patienterne og dermed sikre, at alle patienter får de bedst mulige forudsætninger for at profitere af sundhedsvæsenets tilbud.

Læs mere om Aktiv Patientstøtte her.

God patientkommunikation

Patienter og pårørende har brug for let adgang til relevant og forståelig information om deres forløb. Region Sjælland har blandt andet med initiativer som ”Patienten som partner” gennem flere år sat fokus på den gode kommunikation mellem patient og behandler ved sikre, at patienten har adgang til information og dialog, når behovet opstår, og at informationen gives i den form, som er bedst for den enkelte patient.

Region Sjælland omlægger i disse år patientkommunikationen, så ved brug af digitalisering, visualisering og standardisering flytter viden i stedet for mennesker. I et specialiseret sundhedsvæsen, hvor patienten ofte er i kontakt med flere sygehuse og afdelinger, skal patienten opleve, at der er ensartethed og sammenhæng i kommunikationen i det samlede forløb.

Tre digitale platforme styrer arbejdet med patientkommunikation. Det drejer sig om

  • Regionens hjemmeside, som er hovedindgangen for en lang række informationer
  • Sundhedsplatformen og MinSP, som rummer en række mere behandlingsspecifikke informationer og selvbetjeningsløsninger
  • Helbredsprofilen.dk, som i bredere forstand formidler viden og erfaringer med livet med sygdom til patienter og deres pårørende og til medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Alle borgere har direkte adgang til Helbredsprofilen, den indgår også som en del af behandlingstilbuddene eksempelvis i træningsforløb og på patientuddannelserne. ​

Broen til bedre sundhed

Det tværsektorielle udviklingsprogram ”Broen til bedre sundhed” har gennem de sidste 8 år vist, at lighed i sundhed kan fremmes hos befolkningen på Lolland-Falster gennem en koordineret indsats og et stærkt samarbejde med den lokale befolkning.

Udviklingsprogrammet er et partnerskab på tværs af offentlige og private sundhedsaktører mellem Region Sjælland, særligt Det Nære Sundhedsvæsen, Psykiatrien og Nykøbing F. Sygehus, samt Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, og Praktiserende Lægers Organisation.

En række af indsatserne er egentlige forebyggelsesindsatser, som partnerskabet udvikler og efterfølgende implementerer i kommunerne. Programmet har vist, at nogle indsatser er effektive i lokalområdet, men de har også en form, der gør dem relevante for de øvrige kommuner i Region Sjælland.

Derfor arbejdes der aktuelt mod en stærkere model for spredning af indsatserne gennem Sundhedsaftalens organisation, så programmet kan bidrage til at styrke det sammenhængende forebyggende arbejde i hele region Sjælland.

Følg med i udviklingsprogrammet ”Broen til bedre sundhed” her

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
11.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk