Søg
 

8.2 Hjemmefødselsordning Sjælland – et borgernært tilbud

I Danmark har alle fødende en lovsikret ret til at føde hjemme med hjælp fra en jordemoder. Region Sjælland har - som den eneste region i Danmark - valgt at tilbyde hjemmefødsler via en regional hjemmefødselsordning. Hjemmefødselsordning Sjælland er en forening af privatpraktiserende jordemødre, som har kontrakt med Region Sjælland og varetager alle hjemmefødsler i regionen.

Hjemmefødselsordning Sjælland udbyder et af de mest borgernære sundhedstilbud for Region Sjælland, da graviditetsundersøgelser og fødsel foregår i familiens hjem. Familien får tilknyttet to jordemødre og fødslen foregår sammen med én af disse kendte jordemødre.

Akkreditering af hjemmefødselsordning
Som de første privatpraktiserende jordemødre i landet opnåede Hjemmefødselsordning Sjælland i januar 2015 akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Kvalitetskonsulenterne konkluderede i deres rapport: "Hjemmefødselsordning Sjælland bestående af selvstændige jordemødre er en meget velkvalificeret gruppe, der arbejder med stor disciplin, sikkerhed, ansvar og omsorg. Der arbejdes målrettet med kvaliteten, og effekt og vurdering tager sigte på eventuelle forbedringer."

Jordemoderen bliver i hjemmet nogle timer efter fødslen og sikrer, at mor og barn har det godt. I dagene efter fødslen aflægger jordemoderen barselsbesøg i hjemmet.

En hjemmefødsel er en mulighed for raske gravide, som forventer en naturlig og ukompliceret fødsel. Ved behov for for eksempel medicinsk smertelindring eller hvis der under fødslen opstår komplikationer, overflyttes kvinden til den nærmeste fødeafdeling.

Hjemmefødselsordning Sjællands hjemmeside , er der en nærmere beskrivelse af mulighederne for hjemmefødsel.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
Andre sider under 8. Fødsler - et fleksibelt tilbud
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk