Søg
 

8.1 Fødeafdelinger

På fødeafdelingerne varetages både normale og komplicerede fødsler, herunder også for tidlige fødsler

Region Sjælland har fødeafdelinger på

Kvinder kan vælge at føde ambulant, hvor man går hjem samme dag eller overnatte på barselafsnit efter behov.

Alle gravide er tilknyttet den lokale fødeafdeling. Det gælder også kvinder, der vælger at føde hjemme eller på klinik, som får lavet skanninger m.v. på fødeafdelingen.

Antal fødsler på Region Sjællands fødeafdelinger

  • 2012: 6.282
  • 2013: 6.021
  • 2014: 6.130
  • 2015: 6.366

Kendt jordemoderordning

På fødeafdelingerne arbejdes der med kendt jordemoderordning, hvor gravide så vidt muligt følges af få jordemødre under graviditeten og føder med en kendt jordemoder.

Kendt jordemoderordning er primært et tilbud til førstegangsfødende. Ordningen varierer lidt fra afdeling til afdeling, læs mere ordningen på den enkelte fødeafdeling.

Komplicerede fødsler varetages altid på sygehus

En fødsel kan kompliceres af for eksempel sygdom hos mor eller barn, at der er flere børn i maven eller at barnet ligger i underkropstilling. Komplicerede fødsler varetages kun på sygehuse og sker i tæt samarbejde med relevante afdelinger blandt andet børneafdeling og anæstesiafdeling.

Hvis der opstår komplikationer ved en hjemmefødsel eller klinikfødsel, overflyttes kvinden til den nærmeste fødeafdeling.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
03.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk