Søg
 

8.4 Den sidste tid/palliation

Palliativ indsats fremmer livskvaliteten hos patienter med livstruende sygdom

I Region Sjællands ydes palliativ indsats til patienter og familier, der kæmper med livstruende sygdom.

Palliation betyder lindring, og formålet er at fremme livskvaliteten gennem lindring af smerter og gener forbundet med sygdom og samtidig have fokus på de psykologiske, eksistentielle og åndelige aspekter.

Det er dermed tale om en helhedsorienteret indsats, og den involverer typisk en række forskellige fagpersoner. 

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2017 omfatter den palliative målgruppe alle patienter med livstruende sygdom og palliative behov uanset diagnose samt deres pårørende.

Bred målgruppe

En stor del af de patienter, som modtager palliativ behandling i Region Sjælland, er kræftpatienter, men også et stort antal patienter med lungesygdom, hjertesvigt, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom tilbydes palliativ behandling.

De fleste patienter med livstruende sygdom ønsker at dø i eget hjem

Undersøgelser i ind- og udland viser, at størstedelen af de palliative patienter ønsker at opholde sig i eget hjem under sygdom, ligesom de fleste har ønske om at dø i eget hjem.

Det er ikke altid muligt for palliative patienter at opholde sig i eget hjem under sygdommen eller dø i eget hjem på grund af sygdommens udvikling og komplikationer, men Region Sjælland arbejder på at give patienter og pårørende bedre muligheder ved livets afslutning.

Palliativ indsats med udgangspunkt i patientens behov

Indsatsen tilpasses patientens konkrete behov, og der skelnes mellem ’basal palliativ indsats’ og ’specialiseret palliativ indsats’.

Basal palliativ indsats sker oftest som led i anden behandling og pleje og udføres af praktiserende læger, kommuner og på sygehusafdelinger. Den basale palliative indsats varetages af personale, der har en grundlæggende viden om palliation.

I Region Sjælland er der indgået aftale med de 17 kommuner om kommunikation og samarbejde om den palliative indsats. Formålet er at styrke det basale niveau med bedre adgang til støtte fra det specialiserede niveau.

Størstedelen af den palliative behandling er basal.

Specialiseret palliativ indsats er rettet mod patienter, som har komplekse palliative problemstillinger. Den varetages på palliative enheder på sygehuse, via palliative teams og på hospice. Den specialiserede indsats varetages af en tværfaglig personalegruppe, der har specialiseret viden om palliation.
 

Den palliative indsats på sygehusene varierer fra sygehus til sygehus og kan omfatte:

  • Ambulatoriefunktion

  • Palliative senge/ sengeafsnit

  • Tilsyn på andre afdelinger

  • Telefonisk rådgivning

  • Mulighed for hjemmebesøg

De palliative teams yder en tværfaglig indsats og er sammensat af forskellige faggrupper, herunder læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og diætister.

I Region Sjælland er de palliative teams delt op, så de geografisk dækker regionen: Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved, Nykøbing F. og Holbæk.  

De palliative teams har et tæt samarbejde med patientens praktiserende læge og hjemmeplejen.

 


Hospice - pleje og omsorg i den sidste levetid

På hospice tilbydes lindrende behandling i form af pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende patienter i den sidste levetid. Hospice tilbyder også støtte, vejledning og omsorg til pårørende.

På hospice modtager patienterne ikke sygehusbehandling, men alene pleje og omsorg.

Region Sjælland har driftsoverenskomst med følgende tre hospices:

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.12.21
Opdateret
07.01.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk