Søg
 

5.1 Udvikling af det nære sundhedsvæsen

Region Sjælland ønsker løbende at udvikle det nære sundhedsvæsen med en særlig fokuseret indsats inden for nogle udvalgte områder. Derfor har Region Sjælland udarbejdet en strategi for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Strategien indeholder fem konkrete udviklingsspor:

  • Lægedækning
  • Sundhedshuse
  • Forskningsmiljø omkring almen praksis
  • Kræftbehandling - nye former for indsatser for tidlig opsporing i almen praksis
  • Akut behandling - én indgang.

Flere af indsatserne uddybes senere i dette kapitel, hvor det nære sundhedstilbud i Region Sjælland præsenteres.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87