Søg
 

5.3 Privatejede lægepraksis og regionsklinikker

Det er Region Sjællands opgave at sikre, er der er en god lægedækning i regionen. Det betyder, at det skal være muligt for alle regionens borgere at være tilknyttet til en praktiserende læge tæt på eget hjem.

Særligt i regionens yderområder er det udfordrende at få nye praktiserende læger til at etablere sig og investere i en lægepraksis.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at tiltrække en praktiserende læge til en praksis, skal regionen gennem et udbud afsøge, om der er private aktører, der ønsker at drive en almen lægepraksis. Hvis der ikke er interesserede tilbudsgivere, eller prisen fra disse er for høj, kan regionen vælge at etablere en regionsklinik.

Borgere der tilknyttes en lægepraksis drevet af regionen eller en privat aktør, vil opleve samme sundhedstilbud som de borgere, der er tilknyttet en almindelig lægepraksis. Disse typer lægepraksis er bemandet med praktiserende læger.

Pr. 1. marts 2016 driver Region Sjælland én regionsklinik i Kalundborg. Den private aktør Nordic Medicare driver lægepraksis i Nakskov og Horslunde for minimum fire år. Derudover kan der opstå behov for, at private aktører eller regionen driver midlertidige klinikker, indtil der er fundet en anden løsning.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87