Søg
 

5.3 Nærklinikker og privatejede lægepraksis

Det er Region Sjællands opgave at sikre, er der er en god lægedækning i regionen. Det betyder, at det skal være muligt for alle regionens borgere at være tilknyttet en praktiserende læge tæt på eget hjem.
 
Særligt i regionens yderområder er det udfordrende at få nye praktiserende læger til at etablere sig og investere i en lægepraksis.
 
Når det i et område ikke er muligt at få praktiserende læger til at nedsætte sig, bliver driften af klinikker sendt i offentlig udbud. Udbudsklinikkerne drives af private firmaer og er omfattet af kontrakter med regionen, der lægger sig tæt op af indholdet i Overenskomst om almen praksis. Det vil sige, at udbudsklinikkerne grundlæggende skal leve op til de samme krav som PLO-lægerne. Udbudsklinikkerne er bemandet med læger og klinikpersonale, der ansættes af det firma, der driver klinikken. 
 
Herudover har regionen af Sundhedsministeriet fået tilladelse til at drive nærklinikker på dispensation i 6 år. En nærklinik, er et regionalt sundhedstilbud, som kan være med til at udvikle praksisområdet, til gavn for borgere i lægedækningstruede områder.
 
Det er regionen, der står for bemandingen af nærklinikkerne, der i de lægedækningstruede områder, hvortil det er vanskeligt at rekruttere PLO-læger, er et alternativ til en almen praktiserende læge.
 
Borgere der tilknyttes en lægepraksis drevet af regionen eller en privat aktør, vil opleve samme sundhedstilbud som de borgere, der er tilknyttet en almindelig lægepraksis.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
20.12.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk