Søg
 

5.4 Praktiserende speciallæger

Ud over den praktiserende læge har Region Sjælland en række andre sundhedstilbud inden et sygehusbesøg kan blive nødvendigt.

Når sygdomme og symptomer bliver lidt mere komplicerede og lidt sjældnere er det ikke sikkert, at den praktiserende læge har mulighed for selv at udrede eller behandle patienten. Den praktiserende læge har i disse situationer mulighed for at henvise patienten til en praktiserende speciallæge.

Praktiserende speciallæger er selvstændige erhvervsdrivende, der har en aftale (overenskomst) med regionen om at behandle regionens borgere. Der findes praktiserende speciallæger inden for en række forskellige specialer. Der er flest øre-, næse- og halslæger, øjenlæger, hudlæger og psykiatere.

Udviklingen af behandlingstilbuddene indenfor specialerne sker i tæt samarbejde med sygehusene, og speciallægernes tilbud understøtter specialerne på sygehusene.

Hvordan kommer man til en speciallæge?

Patienter behøver ikke en henvisning fra sin praktiserende læge, men kan bestille tid direkte, hvis der er brug for en øjenlæge eller en øre-næse-hals læge. I de øvrige specialer skal patienter have en henvisning fra den praktiserende læge. Patienter kan frit vælge, hvilken praktiserende speciallæge de vil henvises til i hele landet.

Speciallægehjælp i yderområder

Sundhedsvæsnet er i konstant udvikling, og der stilles øgede krav om nære tilbud til patienter med behov for specialiseret behandling. Derfor forventes i den kommende periode blive udarbejdet planer for de praktiserende speciallæger indenfor hvert speciale og en samlet specialeplan.​

Praksisplan

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
02.03.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk