Søg
 

5.5 Andre praktiserende behandlere

I Region Sjællands samlede sundhedstilbud er der også en række andre praktiserende behandlere.

  • Fodterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Psykologer

De praktiserende behandlere er selvstændige erhvervsdrivende og Region Sjælland har indgået aftaler med en lang række behandlere her i regionen. Det betyder, at regionen yder tilskud til behandling. Det er den alment praktiserende læge, der kan henvise patienter til behandling med tilskud, med undtagelse af behandling hos kiropraktor.

Samarbejdet med de praktiserende behandlere

Region Sjælland arbejder tæt sammen med de praktiserende behandlere og kommunerne. Formålet med samarbejdet er, at sikre et godt sundhedstilbud med lige adgang for alle regionens borgere.

Samarbejdet og rammerne for sundhedstilbuddene på de enkelte områder er beskrevet i praksisplaner for hvert område. Her beskrives sundhedstilbuddene og de vigtigste områder, der skal udvikles i den nære fremtid.

Fælles for praksisplanerne er, at de styrker samarbejdet omkring den enkelte patient. Planerne er med til skabe klare rammer, der giver plads til fokus på faglig kvalitet og en sammenhængende behandling.

Der foreligger praksisplan for:

Udviklingsplan for psykologer i Region Sjælland (pdf)

Den regionale tandpleje

Region Sjælland varetager også en række særlige opgaver inden for tandplejeområdet. Det gælder især børn og unge med manglende anlæg af tænder eller andre, hvor manglende behandling kan medføre varig funktionsnedsættelse.

Det kan være personer, der i forbindelse med behandling af en kræftsygdom har fået strålebehandling i hoved- og/eller halsregionen eller kemoterapi samt personer med Sjögren syndrom og en række andre sjældne sygdomme.

Hvis en borger får en akut tandskade i forbindelse med en ulykke uden for egen tandlæges åbningstid, kan akuttelefonen kontaktes.

Region Sjælland tilbyder akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage hos Tandpinevagten i Slagelse og Nykøbing Falster.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87