Søg
 

5.5 Andre praktiserende behandlere

I Region Sjællands samlede sundhedstilbud er der også en række andre praktiserende behandlere.

  • Fodterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Psykologer

De praktiserende behandlere er selvstændige erhvervsdrivende og Region Sjælland har indgået aftaler med en lang række behandlere her i regionen. Det betyder, at regionen yder tilskud til behandling. Det er den alment praktiserende læge, der kan henvise patienter til behandling med tilskud, med undtagelse af behandling hos kiropraktor.

Samarbejde med de praktiserende behandlere 

Region Sjælland arbejder tæt sammen med de praktiserende behandlere og kommunerne. Formålet med samarbejdet er, at sikre et godt sundhedstilbud med lige adgang for alle regionens borgere.

Samarbejdet og rammerne for sundhedstilbuddene på de enkelte områder er beskrevet i praksisplaner for hvert område. Her beskrives sundhedstilbuddene og de vigtigste områder, der skal udvikles i den nære fremtid.

Fælles for praksisplanerne er, at de styrker samarbejdet omkring den enkelte patient. Planerne er med til skabe klare rammer, der giver plads til fokus på faglig kvalitet og en sammenhængende behandling.

Praksisplaner

Der foreligger praksisplan for:

​​Fodterapi i Region Sjælland - 2021-2024
Fysioterapi i Region Sjælland - 2021-2024
​Kiropraktik i Region Sjælland - 2021-2024
Udviklingsplan for psykologer i Region Sjælland (pdf)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
02.03.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk