Søg
 

5.6 Akut behandling i praksis/lægevagt

Når borgernes egen praktiserende læge har lukket, kan lægevagten kontaktes. Lægevagten kan kontaktes, når undersøgelse eller behandling ikke kan vente til egen læge har åbent igen.

Lægevagten er en telefonvisiteret lægevagt. Patienterne skal således altid ringe, inden de møder op hos lægevagten.

Faktaboks: Nummeret til lægevagten er 70 15 07 00. Lægevagten er åben på hverdage kl. 16.00 - 08.00 og døgnåbent i weekender og på helligdage.

Hvad kan lægevagten hjælpe med?

Lægevagten kontaktes i tilfælde af:

  • Akut opstået sygdom
  • Akut forværring af eksisterende sygdom
  • Mindre skader

Lægevagten er tilrettelagt som en telefonvisitationsordning. Det betyder, at lægen laver en lægefaglig vurdering under telefonsamtalen. Her afgør lægen, om henvendelsen kan afsluttes i telefonen, om patienten skal møde op i en af konsultationerne, eller der skal tilbydes sygebesøg.

Sygebesøg tilbydes patienter, der på grund af sygdommens karakter ikke på forsvarlig måde kan transporteres til en vagtkonsultation. Antallet af besøgslæger er 6 læger i tidsrummet 16.00 – 24.00, mens der i tidsrummet mellem 24.00 – 08.00 er 4 besøgslæger.

Såfremt lægen skønner, at der er tale om mere hastende tilfælde, tilkaldes en ambulance eller akut-bil og patienten henvises til en akutafdeling.

Mål for lægevagtordningen:

  • 80 procent af alle telefoniske henvendelser må max. vente fem minutter i køen
  • 90 procent af alle tider til konsultation skal ligge inden for tre timer efter henvisningstidspunktet
  • 90 procent af alle konsultationer skal være påbegyndt senest 30 minutter efter tildelt tid
  • 90 procent af alle sygebesøg skal være aflagt/påbegyndt inden tre timer efter visitationen

Hvem tager telefonen?

Region Sjælland har indgået aftale med PLO-Sjælland om lægevagten. Aftalen fordeler opgaverne, således at Regionen har ansvaret for rammerne omkring lægevagten, medens PLO-Sjælland har ansvaret for bemandingen af lægevagten. Lægevagten administreres af en lægevagtchef og et antal områdechefer, som har ansvaret for vagtplanlægning og den daglige drift af lægevagten.

Læs mere: PLO, Praktiserende Lægers Organisation

Én indgang til akuthjælp

Region Sjælland er i gang med et stort udviklingsprojekt, hvor alle borgernes indgange til akut hjælp skal tænkes sammen. Det gælder også lægevagtsområdet. Formålet er, at borgeren kun skal opleve én indgang til akut hjælp.

Læs mere: Kontakt Lægevagten

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87