Søg
 

10.1 Det præhospitale område - hurtig og kvalificeret hjælp ved sygdom og skade

Hjælp til akut syge, tilskadekomne eller fødende borgere inden ankomst til et sygehus, kaldes den præhospitale indsats. Indsatsen har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb samt at yde omsorg og skabe tryghed.

Region Sjælland har en præhospital plan, som beskriver organiseringen af den præhospitale indsats. Planen beskriver de ressourcer og funktioner, der tilsammen sikrer, at alle borgere i regionen, der kommer til skade eller bliver syge, får en hurtig og kvalificeret behandling.

Den præhospitale plan er politisk besluttet og revideres mindst én gang i hver regionsrådsperiode. Se hele den præhospitale plan her (link – afventer politisk godkendelse 2. juni 2016).

Hurtig hjælp tæt på borgeren

Alle ambulancer, akutbiler, akutlægehelikopteren, nødbehandlerenheder og 112-akuthjælpere sendes til borgerne via AMK-Vagtcentralen. AMK-Vagtcentralen er fysisk placeret på Præhospitalt Center.

Præhospitalt Center blev i december 2015 akkrediteret, se pressemeddelelse.

Præhospitalt Center er ansvarlig for hele det præhospitale område og står for den daglige organisering af akutberedskabet, den ikke-akutte patienttransport samt uddannelse af ambulancepersonalet.

Ambulancerne er i Region Sjælland bemandet med paramedicinere, behandlere og assistenter. Regionen har en lægebemandet akutbil tilknyttet Præhospitalt Center og en række akutbiler og nødbehandlerbiler placeret udvalgte steder i regionen.

Ambulancerne i Region Sjælland er bemandet med mindst to personer; en ambulanceassistent og en ambulancebehandler. Flere ambulancer er bemandet med en paramedicinere i stedet for ambulanceassistenten eller –behandleren.

En ambulanceassistent er uddannet inden for anatomi, fysiologi, hygiejne, symptomlære, sygdomslære, pleje og omsorg og har som led i uddannelsen været i praktik på et sygehus.

En ambulancebehandler er en ambulanceassistent, der har arbejdet som assistent i mindst halvandet år og gennemført yderligere teoretisk uddannelse.

En paramediciner er en ambulancebehandler, som har modtaget særlig uddannelse og har mindst tre års erfaring som ambulancebehandler. En paramediciner kan udføre avanceret præhospital behandling, for eksempel give visse former for medicin intravenøst (direkte i blodbanen).

Regionen har 24 ambulancer, som er bemandet med paramedicinere.

Sundhedsfaglig visitation og rådgivning

Når der ved opkald til 112 er behov for sundhedsfaglig hjælp, bliver opkaldet stillet om til AMK-Vagtcentralen. Her tager en sygeplejerske, en paramediciner eller en læge stilling til, hvilken type hjælp, der er nødvendig.

Den borger der ringer ind, får samtidig råd og vejledning til, hvad der gøres inden ambulancen er fremme.

Et forbedret akutberedskab

Et fintmasket net af ambulancer og andre præhospitale enheder betyder, at hjælpen kan være hurtigt fremme i alle dele af regionen. I områder med langt til nærmeste akutsygehus, er ambulancerne suppleret med akutbiler, der er døgnbemandet med paramedicinere.

Ved specielle transportbehov, for eksempel en svært overvægtig patient eller en mor med et for tidligt født barn, har regionen mulighed for at sende en specielt indrettet specialambulance.

Herudover kan borgere i særlige situationer få assistance fra en akutlægehelikopter, som er bemandet med en akutlæge og en paramediciner. Med base i Ringsted dækker akut-lægehelikopteren alle geografiske områder i Region Sjælland indenfor 20-25 minutter.

En nødbehandler er typisk en kommunal deltidsansat brandmand, der har modtaget en særlig førstehjælpsuddannelse, som er godkendt og certificeret af Region Sjællands præhospitale lægelige chef. Nødbehandleren har et udrykningskøretøj, førstehjælpsudstyr og kommunikationsudstyr til rådighed.

For at sikre den livreddende førstehjælp i regionens yderområder, som for eksempel på de mindre øer, hvor det kan være vanskeligt for en ambulance at nå hurtig frem, har regionen etableret ordninger med kommunale nødbehandlerenheder og lokale frivillige 112-akuthjælpere, som på samme måde som ambulancer, kan sendes til borgerne via AMK-vagtcentralen. Både nødbehandlere og 112-akuthjælpere bliver altid suppleret med en ambulance eller en akutbil.

112-akuthjælpere er frivillige, der har modtaget en særlig førstehjælpsuddannelse, som er godkendt og certificeret af Regions Sjællands præhospitale lægelige chef. AMK-Vagtcentralen kan kalde 112-akuthjælperne døgnet rundt, de kaldes via SMS ved potentielt livstruende hændelser (kørsel A) for at sikre hurtig førstehjælp.

Ved udkald hentes førstehjælpsudstyret, blandt andet AED (hjertestarter), i centralt placeret akutskab. Ved åbning af akutskabet sendes automatisk en ny SMS til 112-akuthjælperne, som dermed kan køre direkte til den borger der har brug for hjælp. 112-akuthjælpere disponeres aldrig alene, der disponeres altid en ambulance til hændelsen.

Telemedicin forkorter afstanden

Alle ambulancer og akutbiler i regionen er udstyret med en elektronisk præhospital patientjournal, der skaber sammenhæng og overblik i den præhospitale indsats.

Den elektroniske patientjournal sikrer, at vigtige oplysninger om patientens tilstand og behandling er tilgængelig på det modtagende sygehus før ambulancen ankommer.

Samtidig kan læger og sygeplejersker på sygehuset og i AMK-Vagtcentralen rådgive ambulancepersonalet om behandling under transporten.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.05.16
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk